Boskovice - Chmelnice - Na Dílech

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:23 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha leží v severovýchodní části Boskovic. Lokalita se nachází východně od silnice II/374 v oblasti již stávajících rodinných domů.
Popis funkční náplně polohy: Celá lokalita je určená pro bydlení - v rodinných a bytových domech.
Popis stavu přípravy: Plocha je připravována k využití, probíhá výstavba technické infrastruktury a napojení na silniční síť, cca 40 % procent plochy je již zastavěno.
Popis územních limitů: Nezastavěné plochy patří do vlastnictví města Boskovice.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP - 2008, Územní plán města Boskovice

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Boskovice Kód ORP:6202
Obec: Boskovice Kód obce: 581372
Stavební úřad: Městský úřad Boskovice

Doprava

Silnice: Území leží cca 7 km od silnice I/43 Svitavy - Brno,Samotným městem prochází silnice II/374. Dálnice D1 je vzdálená cca 48 km (EXIT 190 Brno - západ).
Železnice: Boskovicemi prochází železniční trať č. 262 Česká Třebová - Chornice - Skalice nad Svitavou, nejbližší železniční stanice Boskovice ve vzdálenosti cca 2 km od sledované lokality. Trať se v železniční stanici Skalice nad Svitavou napojuje na trať č. 260 Brno - Česká Třebová - Praha.
Letiště: Nejbližší letiště pro vnitrostátní dopravu jsou Medlánky vzdálené cca 38 km. Nejbližším mezinárodním letištěm je Brno - Tuřany vzdálené cca 55 km.
Lodní doprava: Nejbližší nákladní lodní doprava Labe - přístav Chvaletice ve vzdálenosti cca 140 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - lokalitou je veden vodovodní řad Boskovice DN300. Kanalizace - podél stávající zástavby rodinných domů přípojky připravené i pro rozvojovou lokalitu, dále vedené na centrální ČOV na JZ Boskovic.
Zásobování energiemi: Elektřina - v lokalitě je nadzemní vedení VVN 110 a 22kV. A v okolí se nachází 3 trafostanice. Plyn - lokalita je napojena STL plynovod.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz