Rosice - Velké Díly

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:22,9 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha leží v severovýchodní části Rosic. Lokalita se nachází severně od silnice I/23 v oblasti již stávajích rodinných domů a výrobního areálu.
Popis funkční náplně polohy: Lokalita je určená pro funkční využití - bydlení v rodinných domech.
Popis stavu přípravy: Plocha využívana jako orná půda, na části území příprava k využívání, cca 20 % procent plochy je již zastavěno.
Popis územních limitů: Část lokality ve vlastnictví města Rosice, část ve vlastnictví různých vlastníků. Nutnost přeložení nebo respektování dálkového kabelu.
Zdroj informací: Územní plán města Rosice - 2006 (Plocha je zahrnuta v územním plánu města Rosice jako plocha komerční nyní probíha změna na funkční využití - bydlení.)

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Rosice Kód ORP:6214
Obec: Rosice Kód obce: 583782
Stavební úřad: Městský úřad Rosice

Doprava

Silnice: Lokalita leží cca 0,5 km od silnice I/23 Rosice - Náměšť nad Oslavou a cca 5 km od dálnice D1 Praha - Brno (EXIT 182 Kývalka).
Železnice: Rosicemi prochází železniční trať č. 240 Jihlava - Brno, nejbližší železniční stanice Rosice ve vzdálenosti cca 2,5 km od sledované lokality.
Letiště: Nejbližší letiště pro vnitrostátní dopravu jsou Medlánky vzdálené cca 25 km. Nejbližším mezinárodním letištěm je Brno - Tuřany vzdálené cca 24 km.
Lodní doprava: Nejbližší nákladní lodní doprava Dunaj - Bratislava cca 143 km. Brněnská přehrada - pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Bystrc - vzdálenost cca 16 km. Nyní nefunguje - snížená hladina vody v přehradě.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - lokalita nutno napojit na stávající vodovod vzdálený do 1 km, předpokladem je posílení systému. Kanalizace - napojení na stávající kanalizační sběrač vedený podél Říčanského potoka.
Zásobování energiemi: Elektřina - v lokalitě demontáž nadzemního vedení VN a náhrada podzemním kabelem. Zřízení transformačních stanic. Plyn - lokalitu napojit na stávající STL plynovod. Územím také prochází VTL plynovod, který je navržen k přeložení.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz