Blansko - Luhy

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:24,1 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha leží v severní části Blanska v k.ú.Blansko a k.ú. Horni Lhota. Lokalita se nachází východně od silnice II/374 vedle průmyslové zóny a vyrobního areálu.
Popis funkční náplně polohy: Lokalita je určená pro bydlení v rodinných a bytových domech.
Popis stavu přípravy: Plocha využívana jako orná půda. Přípravy na výstavbu - zatím vytvořen regulační plán této oblast, probíhá jednání s vlastníky.
Popis územních limitů: Část lokality ve vlastnictví města Rosice, část ve vlastnictví různých vlastníků, vyšší předpoklady rozvoje na území 10 ha, které jsou ve vlastnictví města.
Zdroj informací: Územní plán města Blansko, Regulační plán rozvojové plochy.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Blansko Kód ORP:6201
Obec: Blansko Kód obce: 581283
Stavební úřad: Městský úřad Blansko

Doprava

Silnice: Lokalita leží cca 10 km od silnice I/43 Brno - Moravská Třebová a cca 25 km od dálnice D1 Praha - Brno (EXIT Brno).
Železnice: Blanskem prochází železniční trať č. 260 Brno - Česká Třebová - Praha, nejbližší železniční stanice Blansko ve vzdálenosti cca 2 km od sledované lokality.
Letiště: Nejbližší letiště pro vnitrostátní dopravu jsou Medlánky vzdálené cca 26 km. Nejbližším mezinárodním letištěm je Brno - Tuřany vzdálené cca 35 km.
Lodní doprava: Nejbližší nákladní lodní doprava Labe přístav Chvaletice cca 152 km. Brněnská přehrada - pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Bystrc - vzdálenost cca 34 km. Nyní nefunguje - snížená hladina vody v přehradě.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - nachází se v centrální části řešeného území. Kanalizace - napojení na stavající kanalizační síť u hranice řešeného území. Kanalizace vede na ČOV Blansko.
Zásobování energiemi: Elektřina - v centru lokality se nachází vysoké napětí. Plyn - v centru území je také veden vysokotlaký plynovod.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz