Boskovice - Slavkov

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:15,9 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha je situována ve východní části Slavkova nad silnicí III/0501.
Popis funkční náplně polohy: Celá lokalita je určená pro funkční využití bydlení - v rodinných a bytových domech.
Popis stavu přípravy: Lokalita se v současné době nepřipravuje na výstavbu.
Popis územních limitů: Část lokality patří do vlastnictví města Slavkov, část lokality ve vlastnictví různých vlastníků, řešení problematiky technické infrastruktury území.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Slavkov u Brna - 2008, Územní plán Boskovic

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Slavkov u Brna Kód ORP:6215
Obec: Slavkov u Brna Kód obce: 593583
Stavební úřad: Městský úřad Slavkov u Brna

Doprava

Silnice: Území leží nad silnicí I/50 (Slavkov - Uherské Hradiště) ve vzálenosti cca 1 km. Dálnice D1 je vzdálená cca 7 km (EXIT 210 Holubice).
Železnice: V blízkosti Vyškova prochází železniční trať č. 340 Brno - Uherské Hradiště., nejbližší železniční stanice Slavkov u Brna ve vzdálenosti cca 2,5 km od sledované lokality.
Letiště: Nejbližší letiště pro vnitrostátní dopravu je Vyškov vzdálené cca 25 km. Nejbližším mezinárodním letištěm je Brno - Tuřany vzdálené cca 20 km.
Lodní doprava: Nejbližší nákladní lodní doprava Dunaj - Bratislava cca 148 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - možnost napojení lokality na procházející vodovod. Kanalizace - napojení na stavající kanalizační síť u hranice řešeného území. Kanalizace je dovedena na ČOV Slavkov u Brna.
Zásobování energiemi: Elektřina - v lokalitě je nadzemní vedení VVN 110kV, v okolí jsou umístěny 3 transformační stanice. Možnost napojení na podzemní vedení VN 22kV. Plyn - lokalitou prochází VTL plynovod, možnost napojení na STL plynovod.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz