Kyjov - Bukovanská

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:27,9 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha je situována cca 500 m západně od centra města Kyjov, poblíž železniční tratě u nemocnice. Leží na rovinatém území, využívaném jako zemědělská půda.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je rozdělena na několik částí. Funkční využití většiny z nich je bydlení v nízkopodlažních rodinných domech, v menší části bydlení ve vícepodlažních bytových domech.
Popis stavu přípravy: Plocha se stále využívá jako zemědělská. Využití plochy jako bydlení je otázkou příští generace, stále nejsou vyřešeny majetkové vztahy.
Popis územních limitů: V současnosti probíhá řešení vlastnických vztahů, problematika řešení technické infrastruktury rozvojového území.
Zdroj informací: Územní plán města Kyjova - 2008, Regulační plán popisované lokality

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Kyjov Kód ORP:6210
Obec: Kyjov Kód obce: 586307
Stavební úřad: Městský úřad Kyjov

Doprava

Silnice: Lokalita se nachází cca 300 m od komunikace 1/54 Slavkov u Brna - Veselí nad Moravou - Slovensko a cca 34 km od dálnice D2 Brno - Bratislava.
Železnice: Lokalita se nachází podél železniční trati č. 340 Brno - Uherské Hradiště. Železniční stanice je od plochy vzdálena cca 200 m.
Letiště: Mezinárodní letiště Brno - Tuřany je vzdálené cca 55 km, vnitrostátní letiště Kyjov je vzdálené cca 4 km.
Lodní doprava: Lodní doprava rekreačního charakteru zajišťuje Baťův kanál na řece Moravě. Nejbližší přístav ve Veselí nad Moravou je vzdálen cca 22 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Lokalitou vede vodovodní řád DN300 podél polní cesty Pod kohoutkem od vodojemu Kohoutek, vzdálený cca 700 m a vodovodní řád DN150, vedoucí podél ulice Boršovská. Odpadní vody budou zaústěny do městské kanalizace vedené pod tratí ve vzdálenosti cca 200 m.
Zásobování energiemi: Územím vede nadzemní elektrické vedení 22kV, které bude nahrazeno kabelovým vedením 22kV distribuční sítě. V jižní části řešeného území prochází VTL plynovod DN200, PN 40 Kyjov - Hodonín. STL plynovod IPE 90 a 63 bude napojen na stávající STL plynovod vedený v komunikaci podél areálu nemocnice (do 200 m).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz