Mikulov - Pod Novou

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:17,3 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha je situována cca 400 m západně od centra města Mikulov. Leží na rovinatém území využívaném jako zemědělská půda.
Popis funkční náplně polohy: Jedná se o tři rozvojové plochy s funkčním využitím bydlení - dvě mají sloužit pro bydlení v rodinných domech a zbývající plocha pro bydlení v bytových domech.
Popis stavu přípravy: Plocha se stále využívá jako zemědělská. Na malé části území je postaveno několik rodinných domů. Pro celou plochu bylo již zpracováno několik regulačních plánů (hledání investora).
Popis územních limitů: Problematika řešení technické infrastruktury rozvojového území.
Zdroj informací: Územní plán města Mikulov, změna č. 1 - 2001, Regulační plán popisované lokality

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Mikulov Kód ORP:6211
Obec: Mikulov Kód obce: 584649
Stavební úřad: Městský úřad Mikulov

Doprava

Silnice: Lokalita se nachází cca 200 m od komunikace 1/52 (E461) Brno - Pohořelice - Mikulov - Rakousko, cca 1,1 km od komunikace 1/40 Mikulov - Břeclav. Mikulov je vzdálen cca 20 km od dálnice D2 Brno - Bratislava.
Železnice: Lokalita se nachází poblíž trati č. 246 Břeclav - Znojmo. Železniční stanice je od plochy vzdálenacca 650 m.
Letiště: Mezinárodní letiště Brno - Tuřany je vzdálené cca 52 km a vnitrostátní letiště Břeclav je vzdálené cca 27 km.
Lodní doprava: Lodní doprava rekreačního charakteru je zajišťována na řece Dyji. Nejbližší přístav, nacházející se v Břeclavi, je vzdálen cca 23 km. Další rekreační plavby jsou zajišťovány na nádrži Nové Mlýny s nejbližší zastávkou v obci Pavlov, vzdálené cca 10 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pro obsluhu popisovaného území byl navržen vodovodní řad DN150 a kanalizační řad DN600.
Zásobování energiemi: V severní části území je navrženo podzemní elektrické vedení 22kV a zděná trafostanice 22/04kV. Dále územím vede elektrické vedení navržené ke zrušení. V území je navržen STL plynovod DN100.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz