Mikulov - Bývalé Kasárny

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:24,6 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha je situována cca 1,7 km severovýchodně od centra města Mikulov v areálu bývalých kasáren a okolí. Jedná se o mírně svažitý pozemek.
Popis funkční náplně polohy: Jedná se o plochu se stanoveným funkčním využitím - bydlení a občanská vybavenost.
Popis stavu přípravy: Plocha byla využívána jako vojenské kasárny, které již neplní svůj účel. Na jižní části území jsou již postaveny bytové domy. Jedná se však pouze o malou část z celkové plochy.
Popis územních limitů: Problematika řešení technické infrastruktury území - rekonstrukce stávajícíh sítí a doplnění chybějících technických zařízení.
Zdroj informací: Územní plán města Mikulov, změna č. 2 - 2006.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Mikulov Kód ORP:6211
Obec: Mikulov Kód obce: 584649
Stavební úřad: Městský úřad Mikulov

Doprava

Silnice: Lokalita se nachází cca 2,4 km od komunikace 1/52 (E461) Brno - Pohořelice - Mikulov - Rakousko, cca 3,5 km od komunikace 1/40 Mikulov - Břeclav a cca 20 km od dálnice D2 Brno - Bratislava.
Železnice: Mikulovem prochází železniční trať č. 246 Břeclav - Znojmo. Železniční stanice je od plochy vzdálena cca 3 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Brno - Tuřany je vzdálené cca 52 km a vnitrostátní letiště Břeclav je vzdálené cca 27 km.
Lodní doprava: Lodní doprava rekreačního charakteru je zajišťována na řece Dyji. Nejbližší přístav, nacházející se v Břeclavi, je vzdálen cca 23 km. Další rekreační plavby jsou zajišťovány na nádrži Nové Mlýny s nejbližší zastávkou v obci Pavlov, vzdálené cca 10 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Územím vede vodovodní řad DN100 a DN125, který je navržen k rekonstrukci. V blízkosti území se nachází vodojemy Bezručova a Gravitace. Podél celé východní hranice území vede kanalizační řád DN600. Na jižní a západní straně je navržena dešťová kanalizace v otevřeném příkopě.
Zásobování energiemi: Na území je navrženo kabelové vedení 22kV a zděná trafostanice 22/04kV v místě starého venkovního vedení 22kV, určeného ke zrušení. Podél východní hranice území vede venkovní vedení 22kV a jsou zde umístěny dvě sloupové trafostanice 22/04kV. Ve vzdálenosti cca 50 m od západní hranice území vede STL plynovod DN100 a je navržen STL plynovod DN63.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz