Hodonín - Lučina

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:16,7 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha je situována cca 2 km sevrozápadně od centra města Hodonín, poblíž průmyslového areálu. Jedná se o rovinatý pozemek.
Popis funkční náplně polohy: Jedná se o plochu určenou převážně k rozvoj funkce bydlení s možností malé nerušící řemeslné výroby.
Popis stavu přípravy: Popisovaná plocha v současné době nemá žádné využití.
Popis územních limitů: Problematika řešení technické infrastruktury území - doplnění chybějících technických zařízení. Předpoklad technicky obtížnějšího zakládání v rozvojovém území.
Zdroj informací: Územní plán města Hodonín, změna č. 43 - 2009

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Hodonín Kód ORP:6206
Obec: Hodonín Kód obce: 586021
Stavební úřad: Městský úřad Hodonín

Doprava

Silnice: Lokalita se nachází cca 450 m od komunikace 1/55 Olomouc - Veselí nad Moravou - Hodonín - Rakousko a cca 2 km od komunikace 1/51 Hodonín - Slovensko. Hodonín je vzdálen cca 17,5 km od dálnice D2 Brno - Bratislava.
Železnice: Lokalita se nachází poblíž trati č. 330 Přerov - Břeclav, č. 255 Hodonín - Zaječí a č. 332 Hodonín - Holíč. Železniční stanice je od plochy vzdálena cca 1,4 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Brno - Tuřany je vzdálené cca 67 km a vnitrostátní letiště Kyjov cca 16 km.
Lodní doprava: Lodní dopravu rekreačního charakteru zajišťuje Baťův kanál na řece Moravě. Přístav se nachází ve městě Hodonín.

Zásobování

Zásobování vodou: Nedaleko východní hranice území, v ulici Brněnská vede vodovodní řád DN200, vzdálený cca 60 m. Odtud je navržen vodovodní řad k tomuto území. Na východní hranici území vede jednotná kanalizace. Na severní části území je navržena kanalizace dešťová a splašková.
Zásobování energiemi: Cca 100 m od jižní hranice území vede nadzemní vedení a kabelové vedení 22kV, odkud je navrženo kabelové vedení 22kV s trafostanicí 22/04kV. Cca 120 m od severní hranice území vede plynovod STL DN100, od něhož je k území navržen STL plynovod DN100.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz