Hodonín - Výhon

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:20,1 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha - zahrádkářská kolonie, je situována cca 1,4 km severovýchodně od centra města Hodonín.
Popis funkční náplně polohy: Jedná se o plochu určenou převážně k funkčnímu využití pro bydlení s možností lokalizace malé nerušící řemeslné výroby.
Popis stavu přípravy: Plocha je v současné době využívána jako zahrádkářská kolonie, určená k odkoupení a přetvoření na plochu určenou k bydlení v rodinných domech.
Popis územních limitů: K realizaci záměru je nutné řešení vlastnických vztahů a řešení problematiky technické infrastruktury rozvojového území.
Zdroj informací: Územní plán města Hodonín - 2009.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Hodonín Kód ORP:6206
Obec: Hodonín Kód obce: 586021
Stavební úřad: Městský úřad Hodonín

Doprava

Silnice: Lokalita se nachází cca 2 km od komunikace 1/55 Olomouc - Veselí nad Moravou - Hodonín - Rakousko a cca 1,8 km od komunikace 1/51 Hodonín - Slovensko. Hodonín je vzdálen cca 17,5 km od dálnice D2 Brno - Bratislava.
Železnice: Lokalita se nachází poblíž trati č. 330 Přerov - Břeclav, č. 255 Hodonín - Zaječí a č. 332 Hodonín - Holíč. Železniční stanice je od plochy vzdálena cca 1,2 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Brno - Tuřany je vzdálené cca 67 km a vnitrostátní letiště Kyjov cca 16 km.
Lodní doprava: Lodní dopravu rekreačního charakteru zajišťuje Baťův kanál na řece Moravě. Přístav se nachází ve městě Hodonín.

Zásobování

Zásobování vodou: Podél západní hranice území vede vodovodní řad a jednotná (splašková a dešťová) kanalizace.
Zásobování energiemi: Podél západní hranice rozvojového území vede nadzemní elektrické vedení 22kV a STL plynovod.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz