Kyjov - u domu koberců

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:8,1 ha
Funkce využití plochy:komerční vybavenost
Popis geografické polohy: Plocha je situována cca 1 km jihozápadně od centra města Kyjov. Leží na rovinatém území využívaném jako zemědělská půda, vedle výrobního areálu.
Popis funkční náplně polohy: Jedná se o dvě rozvojové plochy rozdělené účelovou komunikací, které jsou funkčně určeny pro komerční využití.
Popis stavu přípravy: Plocha se stále využívá pro zemědělské účely, dále je zde umístěn skladový areál. Probíhá řešení uspořádání vlastnických pozemkových vztahů ve prospěch výstavby občanských staveb.
Popis územních limitů: Dokončení uspořádání vlastnických pozemkových vztahů ve prospěch rozvojového záměru.
Zdroj informací: Územní plán města Kyjova,změna č. 7 - 2009

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Kyjov Kód ORP:6210
Obec: Kyjov Kód obce: 586307
Stavební úřad: Městský úřad Kyjov

Doprava

Silnice: Lokalita se nachází cca 300 m od komunikace 1/54 Slavkov u Brna - Veselí nad Moravou - Slovensko a cca 34 km od dálnice D2 Brno - Bratislava.
Železnice: Lokalita se nachází poblíž železniční trati č. 340 Brno - Uherské Hradiště. Železniční stanice je od plochy vzdálena cca 1,5 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Brno - Tuřany je vzdálené cca 55 km, vnitrostátní letiště Kyjov je vzdálené cca 4,5 km.
Lodní doprava: Lodní doprava rekreačního charakteru zajišťuje Baťův kanál na řece Moravě. Nejbližší přístav ve Veselí nad Moravou je vzdálen cca 22 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Rozvojovou lokalitou prochází vodovodní řad DN110, který je napojen na vodovod SV Koryčany - Kyjov - Hovorany, vzdálený cca 600m. Ulicí Svatoborská vede kanalizační řad DN500, vzdálený od lokality cca 60 m.
Zásobování energiemi: Územím prochází nadzemní vedení 22kV, nachází se zde sloupová trafostanice 22/0,4kV. Územímtéž vede STL plynovod DN150 - předpokládá se možnost napojení rozvojové plochy na tato zařízení technické infrastruktury.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz