Mikulov - Na Hradbách

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:8,6 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Plocha je situována 700 m jižně od centra města Mikulov, vedle Koupaliště Riviéra a sportovní haly. Jedná se o rovinatý pozemek využívaný jako zemědělská půda.
Popis funkční náplně polohy: Jedná se o dvě rozvojové plochy, které jsou určené pro sportovní zařízení venkovních a vnitřních aktivit.
Popis stavu přípravy: Plocha se stále využívá jako zemědělská, byl zde zpracován regulační plán, ale chybí investor.
Popis územních limitů: Řešení problematiky technické infrastruktury rozvojového území.
Zdroj informací: Územní plán města Mikulov, změna č. 1 - 2001

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Mikulov Kód ORP:6211
Obec: Mikulov Kód obce: 584649
Stavební úřad: Městský úřad Mikulov

Doprava

Silnice: Lokalita se nachází v těsné blízkosti křižovatky komunikací 1/52 (E461) Brno - Pohořelice - Mikulov - Rakousko a 1/40 Mikulov - Břeclav. Mikulov je vzdálen 20 km od dálnice D2 Brno - Bratislava.
Železnice: Lokalita se nachází poblíž trati č. 246 Břeclav - Znojmo. Železniční stanice je od plochy vzdálena cca 650 m.
Letiště: Mezinárodní letiště Brno - Tuřany je vzdálené 52 km a vnitrostátní letiště Břeclav je vzdálené 27 km.
Lodní doprava: Lodní doprava rekreačního charakteru je zajišťována na řece Dyji. Nejbližší přístav, nacházející se v Břeclavi, je vzdálen cca 23 km. Další rekreační plavby jsou zajišťovány na nádrži Nové Mlýny s nejbližší zastávkou v obci Pavlov, vzdálené cca 10 km.

Zásobování

Zásobování vodou: V severní části území, ulicí Na Hradbách vede vodovodní řad DN100 a kanalizační řád DN600, pro potřeby rozvoje je navržen vodovodní řad DN100 a kanalizační řad DN400 vedoucí mezi oběma rozvojovými plochami.
Zásobování energiemi: V ulici Na Hradbách je navrženo elektrické vedení 22kV. Dále v jižní části popisovaného území se nachází elektrické vedení navržené ke zrušení. V severní části území je navržen STL plynovod DN50.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz