Hodonín - Mrkotálky

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:13,9 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Plocha je situována cca 1,3 km severovýchodně od centra města Hodonín.
Popis funkční náplně polohy: Jedná se o plochu určenou pro rozvoj funkce sport a rekreace.
Popis stavu přípravy: Plocha je dosud využívána jako zemědělská půda, zatím se nepřipravuje realizace plánovaného záměru.
Popis územních limitů: Řešení problematiky technické infrastruktury rozvojového území.
Zdroj informací: Územní plán města Hodonín - 2009

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
ORP:Hodonín Kód ORP:6206
Obec: Hodonín Kód obce: 586021
Stavební úřad: Městský úřad Hodonín

Doprava

Silnice: Lokalita se nachází cca 2.7 km od komunikace 1/55 Olomouc - Veselí nad Moravou - Hodonín - Rakousko a 1.6 km od komunikace 1/51 Hodonín - Slovensko. Hodonín je vzdálen cca 17.5 km od dálnice D2 Brno - Bratislava.
Železnice: Lokalita se nachází poblíž trati č. 330 Přerov - Břeclav, č. 255 Hodonín - Zaječí a č. 332 Hodonín - Holíč. Železniční stanice je od plochy vzdálena cca 2,5 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Brno - Tuřany je vzdálené cca 67 km a vnitrostátní letiště Kyjov cca 16 km.
Lodní doprava: Lodní dopravu rekreačního charakteru zajišťuje Baťův kanál na řece Moravě. Přístav se nachází ve městě Hodonín.

Zásobování

Zásobování vodou: V ulici Perunská cca 100 m od severní hranice rozvojové lokality vede vodovodní řád DN80 a jednotná kanalizace. Ve vzdálenosti cca 35 m od severovýchodního rohu lokality je umístěna čerpací stanice.
Zásobování energiemi: Po severní hranici území vede nadzemní elektrické vedení 22kV a je zde umístěna sloupová trafostanice 22/0.4kV. Podél severní hranice lokality vede NTL plynovod DN150.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz