Ostrov - Kfely

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:22,7 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha je situována cca 2,5 km od ŽST Ostrov nad Ohří v SZ směru, při silnici vedoucí do Bystřice. Leží na rovinatém území zemědělsky intenzivně využívaném. Jižní část plochy zasahuje do stávající bytové zástavby. Plocha je ze západní strany zakončena MVN, stejně tak jako ze SV strany. Tyto MVN již do ní nespadají.
Popis funkční náplně polohy: Z velké části se má jednat o bydlení čisté, dále pak o občanskou vybavenost, území smíšené venkovské.
Popis stavu přípravy: Cca 50% plochy je rozparcelováno, zbytek území má doposud přírodní charakter - plochy orné půdy - nebyla započata příprava k výstavbě.
Popis územních limitů: Respektovat ochranné pásmo elektrického vedení VN 22kV a dálkový telekomunikační kabel.
Zdroj informací: Ostrov - Územní plán města r. 2002.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Karlovarský kraj Kód kraje: CZ041
ORP:Ostrov Kód ORP:4106
Obec: Ostrov Kód obce: 555428
Stavební úřad: Městský úřad Ostrov

Doprava

Silnice: Lokalita se nachází cca 500 m severně od komunikace II/221, cca 1 km od komunikace I/6 (Praha (R1) - M. Přítočno (I/61) - Řevničov (I/16) - Bukov (I/27) - Karlovy Vary (I/13) - Sokolov - Jesenice (I/21) - Cheb (I/21) - Pomezí - Německo).
Železnice: Nejbližší vlaková stanice - Ostrov nad Ohří cca 2,7 km - trať 140 (Chomutov - Karlovy Vary - Cheb).
Letiště: Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí - letiště Karlovy Vary, s.r.o vzdáleno 12,5 km; 25,5 km veřejné vnitrostátní letiště Toužim (Aeroklub Toužim), mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha/Ruzyně (Letiště Praha s.p.) vzdáleno 98,5 km.
Lodní doprava: Překladiště, stanoviště Lovosice cca 84 km, Ústřední přístav Ústí nad Labem cca 88,5 km. Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, (Dolní Labe) Mělník - SRN.

Zásobování

Zásobování vodou: Kanalizace - napojení na stávající kanalizační řád města, cca 750 m od lokality navrhována čerpací stanice odpadních vod. Vodovod - napojení na stávající vodovodní řád města.
Zásobování energiemi: Elektřina - venkovní vedení VN 22kV prochází podél severního okraje lokality. Plyn - VTL plynovod cca 700 m. Teplo - Primární rozvod tepla ve vzdálenosti cca 1 km.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz