Ostrov - východ

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:34,1 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Území se nachází na východní straně města Ostrov, při levé straně silnice před odbočkou na Mořičov.
Popis funkční náplně polohy: Jedná se o plochy I. a II. etapy (rok 2010, 2015). Plochy bydlení čisté; plochy smíšené a plochy občanského vybavení.
Popis stavu přípravy: Část plochy cca 10 % je již zastavěna rodinnými domy, cca 50 % je v současné době využívána jako zahrádky - část určena k demolici. Zbytek plochy má přírodní charakter kde nebyla započata výstavba.
Popis územních limitů: Respektovat ochranné pásmo (OP) pásmo lesa.
Zdroj informací: Ostrov - Územní plán města - r. 2002.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Karlovarský kraj Kód kraje: CZ041
ORP:Ostrov Kód ORP:4106
Obec: Ostrov Kód obce: 555428
Stavební úřad: Městský úřad Ostrov

Doprava

Silnice: Lokalita se nachází cca 500 m severně od komunikace II/221, cca 2 km od komunikace I/6 (Praha (R1) - M.Přítočno (I/61) - Řevničov (I/16) - Bukov (I/27) - Karlovy Vary (I/13) - Sokolov - Jesenice (I/21) - Cheb (I/21) - Pomezí - Německo).
Železnice: Nejbližší vlaková stanice - Ostrov nad Ohří cca 1 km - trať 140 (Chomutov - Karlovy Vary - Cheb).
Letiště: Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí - letiště Karlovy Vary, s.r.o vzdáleno 12,5 km; 24,8 km veřejné vnitrostátní letiště Toužim (Aeroklub toužim), mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha/Ruzyně (Letiště Praha s.p.) vzdáleno 95,5 km.
Lodní doprava: Překladiště, stanoviště Lovosice cca 81,5 km, Ústřední přístav Ústí nad Labem cca 86 km. Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, (Dolní Labe) Mělník - SRN.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - Vodovodní řad veden v zastavěné části lokality - ulice Lesní. Kanalizace - Kanalizační řad prochází v zastavěné části lokality - ulice Lesní.
Zásobování energiemi: Elektřina - v lokalitě navrhováno kabelové elektrické vedení VN - podél ulice - prodloužení ulice Lesní. Venkovní vedení VN 22kV cca 300 m. Plyn veden v zastavěné části lokality - ulice Lesní.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz