Cheb - Špitálský vrch

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:10,7 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Území se nachází na severním až severozápadním okraji města.
Popis funkční náplně polohy: Funkční určení - obytná zástavba center osídlení (výhled).
Popis stavu přípravy: Plocha má nulové procento zastavěnosti. Plocha má přírodní charakter - druh plochy dle evidence - orná půda.
Popis územních limitů: Respektovat ochranné pásmo (OP) lesa.
Zdroj informací: Územní plán velkého územního celku okresu Cheb

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Karlovarský kraj Kód kraje: CZ041
ORP:Cheb Kód ORP:4102
Obec: Cheb Kód obce: 554481
Stavební úřad: Městský úřad Cheb

Doprava

Silnice: Lokalita je zpřístupněna místní komunikací V lipách, je vzdálena cca 1 km od silnice II/214 (), je situována cca 2 km jižně od silnice I/6 (Praha (R1) - M. Přítočno (I/61) - Řevničov (I/16) - Bukov (I/27) - Karlovy Vary (I/13) - Sokolov - Jesenice (I/21) - Cheb (I/21) - Pomezí - Německo).
Železnice: Nejbližší vlaková stanice - Cheb - Skalka cca 1 km - trať 140 (Chomutov - Karlovy Vary - Cheb). Hlavní vlakové nádraží Cheb vzdáleno cca 2 km - trať 170 - (Praha - Beroun - Plzeň - Cheb), 140, 148 - (Cheb - Hranice v Čechách).
Letiště: Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí - letiště Karlovy Vary, s.r.o vzdáleno cca 42,5 km; dále cca 32 km veřejné vnitrostátní letiště Mariánské Lázně (AIR SPECIAL, a.s.); mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha/Ruzyně (Letiště Praha s.p.) vzdáleno cca 136,5 km.
Lodní doprava: Překladiště, stanoviště Lovosice cca 131 km, Ústřední přístav Ústí nad Labem cca 136 km. Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, (Dolní Labe) Mělník - SRN.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - hlavní vodovodní řad prochází v JV okraji lokality. Vodovodní řad horního a středního tlakového pásma prochází při jižním okraji lokality - ulice V Lipách.
Zásobování energiemi: Elektřina - kabelové rozvody VN 22kV prochází podél jižního okraje lokality - ulice V Lipách.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz