Karlovy Vary - sever

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:25,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází v severní části města Karlovy Vary vzdálena cca 1 km od centra města. Je rozdělena železniční tratí č. 140 na dvě části o rozlohách 6 a 13 ha.
Popis funkční náplně polohy: Určení funkční náplně - bydlení městského typu - 13 ha, bydlení čisté 6 ha.
Popis stavu přípravy: Plocha má nulové procento zastavěnosti, má přírodní charakter - druh plochy dle evidence - orná půda.
Popis územních limitů: Respektování ochranných pásem technické infrastruktury.
Zdroj informací: Územní plán města Karlovy Vary - r. 2004, Územně analytické podklady ORP Karlovy Vary - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Karlovarský kraj Kód kraje: CZ041
ORP:Karlovy Vary Kód ORP:4103
Obec: Karlovy Vary Kód obce: 554961
Stavební úřad: Magistrát města Karlovy Vary

Doprava

Silnice: Plocha bydlení městského typu je zpřístupněna místní komunikací Sedlecká napojující se na silnici III/2201. Je vzdálena cca 1 km od silnice I/6. Lokalita bydlení čistého je zpřístupněna místní komunikací Čankovská napojující se na silnici III/2201. Je vzdálena cca 1,3 km od silnice II/220. Silnice I/6 je vzdálena cca 1,5 km.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice hlavní vlakové nádraží Karlovy Vary je vzdáleno cca 750 m (bydlení městské), cca 1,3 km (bydlení čisté) - trať č. 140 (Chomutov - Karlovy Vary - Cheb).
Letiště: Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí - letiště Karlovy Vary, s.r.o vzdáleno cca 5,7 km; mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha/Ruzyně (Letiště Praha s.p.) vzdáleno cca 101,5 km.
Lodní doprava: Překladiště, stanoviště Lovosicecca 91 km, Ústřední přístav Ústí nad Labem cca 96 km. Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, (Dolní Labe) Mělník - SRN.

Zásobování

Zásobování vodou: Napojení lokality na stávající vodovodní a kanalizační řad města. Vodovod - hlavní vodovodní řad prochází podél východního okraje lokality. Kanalizace - hlavní vodovodní řad prochází cca 1,3km.
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení VN cca 2 km východně. Plyn - vedení VTL cca 1,5 km východně. Teplo - vedení při jižní hranici lokality - výtopna vzdálena cca 11,5 km.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz