Jáchymov - středisko sportu Boží dar - Klínovec

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:478,9 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita je situována v obci Boží Dar, necelých 6 km vzdušnou čarou od města Jáchymov a cca 0,5 km od hranic s Německem, větší část rozvojové plochy leží ve vzdálenosti cca 4 km vzdušnou čarou od města Jáchymov severním směrem.
Popis funkční náplně polohy: V návaznosti na stávající střediska se plánuje zkvalitnění a výstavba nové vybavenosti pro zimní, ale i letní sporty. Jižně od Božího Daru se uvažuje o výstavbě zařízení i pro letní rekreaci (např. golfové hřiště, cyklostezky pro horská kola apod.). Na území sousedního Ústeckého kraje se nachází druhá část střediska s centrem Loučná (v grafice není vymezena).
Popis stavu přípravy: Plocha má přírodní charakter - výstavba nových areálů nebyla zatím uskutečněna.
Popis územních limitů: Rozvojová plocha rekreačních středisek Jáchymov - Boží Dar - Klínovec bude využívána v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Intenzita využití bude limitována posouzením vlivu na životní prostředí.
Zdroj informací: Územní plán velkého územního celku Karlovarský kraj

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Karlovarský kraj Kód kraje: CZ041
ORP:Ostrov Kód ORP:4106
Obec: Boží Dar, Jáchymov Kód obce: 506486, 555215
Stavební úřad: Městský úřad Jáchymov

Doprava

Silnice: Lokalita je zpřístupněna silnici I/25 (Ostrov (I/13) - Jáchymov - Boží Dar - Německo) a II/219.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice - Merklín je vzdálena cca 8,5 km - trať 141 - Karlovy Vary dolní nádraží - Merklín (regionální dráha). Stanice Ostrov nad Ohří je vzdálena cca 9,5 km - trať 140 (Chomutov - Karlovy Vary - Cheb).
Letiště: Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí - letiště Karlovy Vary, s.r.o. vzdáleno cca 20 km; 33,5 km veřejné vnitrostátní letiště Toužim (Aeroklub toužim), mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha/Ruzyně (Letiště Praha s.p.) vzdáleno cca 99 km.
Lodní doprava: Překladiště, stanoviště Lovosice cca 81,5 km, Ústřední přístav Ústí nad Labem cca 84 km. Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, (Dolní Labe) Mělník - SRN.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - napojení na vodovodní řád v obci Boží Dar.
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení VVN vzdáleno cca 9 km. Plyn - Zemní plyn je přiveden do obce Boží Dar a jeho využití je možné Rozsah plynofikace objektů v oblasti bude podmíněn ekonomickou náročností přivedení přípojky k jednotlivým objektům,pokud budou výrazně vzdáleny od plynovodní sítě obce Boží Dar.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz