Komplex jezera Medard - Libík (b)

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:135,4 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita je situována při východní straně zbytkové jámy lomu Medard - Libník, u obce Svatava, vzdálené přibližně 1,4 km od města Sokolov.
Popis funkční náplně polohy: Funkční nápň rozvojových ploch - rekreace a sport
Popis stavu přípravy: Území s ukončenou těžbou hnědého uhlí budou rekultivována a revitalizována.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo elektrického vedení VN, bezpečnostní pásmo STL plynovodu
Zdroj informací: Územní plán velkého územního celku Karlovarský kraj; Urbanistická studie západní části sokolovské pánve aktualizace, jezero Medard - 2006

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Karlovarský kraj Kód kraje: CZ041
ORP:Sokolov Kód ORP:4107
Obec: Svatava Kód obce: 538434
Stavební úřad: Městský úřad Sokolov

Doprava

Silnice: Lokalita je přímo zpřístupněna místní komunikací Pohraniční stráží. Lokalita je vzdálena cca 1 km od silnice II/ 210. Od silnice I/6 je lokalita vzdálena cca 4,5 km.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice Svatava se nachází v těsné blízkosti lokality - trať 145 - Sokolov - Kraslice - Zwotental (v českém úseku regionální dráha). Vlaková stanice Sokolov je vzdálena jižně cca 1,6 km - trať 140 (Chomutov - Karlovy Vary - Cheb).
Letiště: Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí - letiště Karlovy Vary, s.r.o vzdáleno cca 21 km; dále cca 26 km veřejné vnitrostátní letiště Toužim (Aeroklub toužim), mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha/Ruzyně (Letiště Praha s.p.) vzdáleno cca 118 km.
Lodní doprava: Překladiště, stanoviště Lovosice cca 109 km, Ústřední přístav Ústí nad Labem cca 114 km. Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, (Dolní Labe) Mělník - SRN.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - V lokalitě je navrhován nový vodovod napojený na stávající vodovod obce. Vodojem vzdálen cca 1,5 km. Kanalizace - Je navrhována splašková gravitační kanalizace napojená na stávající kanalizaci obce.
Zásobování energiemi: Elektřina - Při jižním a severním okraji rozvojové plochy navrženy trafostanice napojené na navrhované vedení VN 22kV. Plyn - V lokalitě je navrhován STL plynovod napojený na stávající plynovod obce (veden při okraji rozvojové plochy ulice Pohraniční stráže). Teplo - teplovod veden při okraji rozvojové plochy v ulici Pohraniční stráže.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz