Komplex jezera Medard - Libík / c

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:19,1 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita je situována na západní straně zbytkové jámy lomu Medard - Libík, jižně od obce Habartov, ležícího západně od města Sokolov ve vzdálenosti cca 6 km.
Popis funkční náplně polohy: Plochy určené pro funkce - rekreace hromadná, bydlení individuální, občanské vybavení komerční.
Popis stavu přípravy: Území s ukončenou těžbou hnědého uhlí budou rekultivována a revitalizována.
Popis územních limitů: Bezpečnostní pásmo plynovodu STL, ochranné pásmo lesa.
Zdroj informací: Územní plán Habartov, Urbanistická studie západní části Sokolovské pánve, jezero Medard - 2006

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Karlovarský kraj Kód kraje: CZ041
ORP:Sokolov Kód ORP:4107
Obec: Habartov Kód obce: 560359
Stavební úřad: Městský úřad Sokolov

Doprava

Silnice: Lokalita je přímo zpřístupněna komunikaci III/21235. Lokalita je vzdálena cca 5,5 km sz od silnice I/6 a cca 5 km východně od silnice II/212.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice Dasnice je vzdálena jižně cca 3,8 km - trať 140 (Chomutov - Karlovy Vary - Cheb); trať 145 - vlaková stanice Svatava zastávka vzdálena cca 4,5 km.
Letiště: Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí - letiště Karlovy Vary, s.r.o vzdáleno cca 25,5 km; dále cca 30 km veřejné vnitrostátní letiště Toužim (Aeroklub toužim), mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha/Ruzyně (Letiště Praha s.p.) vzdáleno cca 122 km.
Lodní doprava: Překladiště, stanoviště Lovosice cca 114 km, Ústřední přístav Ústí nad Labem cca 118,5 km. Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, (Dolní Labe) Mělník - SRN.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - Pro lokalitu je navrhován vodovod pitné vody vedoucí při levém okraji lokality. Vodojem v střední části obce Habartov. Kanalizace - Stávající jednotná kanalizace vede mezi Habartzovským potokem a silnicí Vítězná. Čistírna odpadních vod cca 1 km.
Zásobování energiemi: Elektřina - podél západního okraje lokality (přes komunikaci Vítězná vedení VN, v blízkosti rozvojové plochy navrhovány tři trafostanice. Plyn - zemní plyn je přiveden do severní části vyčleněného území VTL plynovodem zakončeným v Habartově VTL - RS.Rovněž podél záp. Okraje území je veden STL plynovod. Teplo - podél západního okraje území je veden teplovod.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz