Liberec - Vratislavice nad Nisou - Nová Ruda

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:18,7 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha se nachází ve východní okrajové části města Liberec. V městské části Vratislavice nad Nisou. Nedaleko plochy prochází silnice I/14.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno převážně pro plochy bydlení městské a čisté, okrajová část území pro plochu sportu a rekreace (RS - areál sportoviště).
Popis stavu přípravy: Plocha má dosud přírodní charakter.
Popis územních limitů: Vynětí ploch ze zemědělského půdního fondu, nutnost řešení technické infrastruktury a dopravního napojení lokality.
Zdroj informací: Územní plán města Liberec - 2008, Územně analytické podklady ORP Liberec - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
ORP:Liberec Kód ORP:5105
Obec: Liberec Kód obce: 563889
Stavební úřad: Magistrát města Liberec

Doprava

Silnice: Lokalita je situována cca 700 m severně od silnice I. třídy I/14. Od rychlostní silnice R35 je vzdálena cca 2,5 km - východně.
Železnice: Plocha je lokalizována ve vzdálenosti cca 1,5 km severně od železniční trati č. 036. Vlakového nádraží Liberec - železničních tratí č. 070 (Liberec - Turnov), č. 037 (Liberec - Frýdlant) je vzdáleno cca 3 km.
Letiště: Neveřejné vnitrostátní letiště Liberec - vzdálenost cca 4,5 km. Veřejné vnitrostátní letiště Hodkovice - vzdálenost cca 11 km, Veřejné vnitrostátní letiště Česká Lípa - Lada - vzdálenost cca 37 km, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - vzdálenost cca 93,5 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Mělník - vzdálenost cca 62,5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Lokalitu je možno napojit na stávající vodovodní a kanalizační řád města. Vodovod prochází lokalitou. Kanalizace vedena v těsné blízkosti lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - vzdálenost vedení VVN cca 700 m. Plyn - VTL plynovod ve vzdálenosti cca 1,5 km. Teplo - Teplárna Liberec a.s. ve vzdálenosti cca 2 km.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz