Jeřmanice výhled

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:16,2 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází mezi obcemi Jeřmanice a Dlouhý most, mezi místními částmi Sibiř (Jeřmanice) a Horní Dlouhý Most (Dlouhý most). Lokalita je vzdálena cca 1,3 km severozápadně od centra obce Jeřmanice.
Popis funkční náplně polohy: Stanovené funkční využití - plocha pro bydlení převážně venkovského typu.
Popis stavu přípravy: V části lokality je započata příprava k výstavbě (cca 20% plochy) - rozparcelováno. Většina území má dosud přírodní charakter.
Popis územních limitů: Je nutno respektovat ochranné pásmo elektrického vedení VN. Lokalitou prochází ochranná pásma datové spojů - trasy záření. Do lokality též zasahuje chráněná oblast přirozené akumulace vod.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Jeřmanice, 1. změna - 2002

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
ORP:Liberec Kód ORP:5105
Obec: Jeřmanice Kód obce: 530484
Stavební úřad: Magistrát města Liberec

Doprava

Silnice: Lokalita je přímo zpřístupněna místní komunikací A. Cihláře. Rychlostní silnice R 35 (Turnov - Jičín - Hradec Králové - Vysoké Mýto - Mohelnice) je vzdálena cca 600 m.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice - Jeřmanice je vzdálena cca 0,5 km - (trať 030 Pardubice - Jaroměř - Liberec).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Hodkovice - vzdálenost cca 5,5 km. Veřejné mezinárodní letiště Mnichovo Hradiště cca 19 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - vzdálenost 89 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Mělník - vzdálenost cca 58 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Lokalitu je možné napojit na stávající vodovodní řád - vodojem přibližně ve středu lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - lokalitou vede nadzemní vedení VN 110kV. Vedení plynovodu VTL ve vzdálenosti cca 3,5 km.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz