Rovensko pod Troskami - východ

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:28,4 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita navazuje na východní okraj města Rovensko pod Troskami. Celám svým rozsahem leží v katastru Rovensko pod Troskami.
Popis funkční náplně polohy: Funkční využití - lokalita je určena pro plochy bydlení.
Popis stavu přípravy: Plocha má přírodní charakter s výstavbou nebylo doposud započato.
Popis územních limitů: Je nutno respektovat ochranné pásmo lesa, ochranná pásma elektrického vedení VN, VVN. Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy 1. kategorie. V lokalitě se nacházejí plochy odvodnění zemědělské půdy - investice do půdy.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Turnov - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
ORP:Turnov Kód ORP:5109
Obec: Rovensko pod Troskami Kód obce: 577472
Stavební úřad: Městský úřad Turnov

Doprava

Silnice: Lokalita je přímo zpřístupněna místními komunikacemi (Tyršova, U Hřiště). Lokalita se nachází cca 400 m východně od komunikace III/282. Silnice I/35 je vzdálena cca 2 km. Silnice R 10 je vzdálena cca 13 km.
Železnice: Střed lokality je vzdáleno od nejbližší vlakové stanice - Rovensko pod troskami cca 500 m (trať 041 - Hradec Králové - Jičín - Turnov).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Jičín cca 12,5 km, veřejné vnitrostátní letiště Hodkovice - vzdálenost cca 19 km. Veřejné mezinárodní letiště Mnichovo Hradiště cca 18 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - vzdálenost cca 86 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Mělník - vzdálenost cca 60 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Lokalitu je možno napojit na stávající městský vodovod. Kanalizace je v současné době pouze v katastru Rovensko pod Troskami, a to v omezené míře. Město vstoupilo do VHS Turnov a v současné době zpracovává studii odkanalizování celého území.
Zásobování energiemi: Lokalitou prochází elektrické vedení VN. Těsně při východním okraji prochází elektrické vedení VVN. Rozvod plynu je v přilehlém zastavěném území města (Matouškova ulice). Vedení VTL plynovodu je vzdáleno cca 1 km.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz