Liberec - Starý Harcov

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:7,8 ha
Funkce využití plochy:ostatní druhy vybavenosti
Popis geografické polohy: Plocha se nachází ve východní části Liberce v katastrálním území Starý Harcov, při silnici Na Skřivanech. Plocha je vymezena přiléhající komunikací a lesním porostem.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno pro plochyfunkčního využití - ostatní, tj. zvláštní občanská vybavenost (areál technické univerzity, hromadné garáže a parkoviště v objektech ).
Popis stavu přípravy: Plocha má přírodní charakter. Nebyla započata příprava k výstavbě.
Popis územních limitů: Vynětí ploch ze zemědělského půdního fondu, nutnost řešení technické infrastruktury a dopravního napojení lokality. Je nutno respektovat ochranné pásmo lesa.
Zdroj informací: Územní plán města Liberec, Územně analytické podklady ORP Liberec - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
ORP:Liberec Kód ORP:5105
Obec: Liberec Kód obce: 563889
Stavební úřad: Magistrát města Liberec

Doprava

Silnice: Lokalita je zpřístupněna z východní strany komunikací Na skřivanech. Lokalita je situována cca 3,5 km východně od rychlostní silnice R35 - Turnov - Jičín - Hradec Králové - Vysoké Mýto - Mohelnice, severně cca 1,6 km od komunikace I/14.
Železnice: Plocha je lokalizována ve vzdálenosti 3,6 km od vlakového nádraží Liberec - železničních tratí č. 070 (Liberec - Turnov), č. 037 (Liberec - Frýdlant).
Letiště: Neveřejné vnitrostátní letiště Liberec - vzdálenost cca 5,3 km. Veřejné vnitrostátní letiště Hodkovice - vzdálenost cca 13 km, Veřejné vnitrostátní letiště Česká Lípa - Lada - vzdálenost cca 38 km, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - vzdálenost cca 95 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Mělník - vzdálenost cca 64 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Lokalitu je možné napojit na vodovodní a kanalizační řád města. Vodovodní řád při jižním okraji lokality. Kanalizace cca 0,5 km - silnice Svobody.
Zásobování energiemi: Elektřina - vzdálenost vedení VN (35kV) 500 m, vedení VVN cca 1,5 km. Plyn - VTL plynovod ve vzdálenosti cca 1,2 km. Teplo - Teplárna Liberec s.a. ve vzdálenosti cca 3 km.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz