Olomouc - Nové sady - U rybníka

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:11,9 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita leží jižně od centra města Olomouc ve vzdálenosti cca 2,6 km, nachází se mezi komunikací II/570 (ulice Slavonínská) a žel. tratí č. 301, spadá do Olomouce - Nové Sady.
Popis funkční náplně polohy: Plochy určené pro rozvoj bydlení - dle regulace všeobecného typu.
Popis stavu přípravy: Lokalita není připravována na výstavbu, plochy jsou evidovány jako orná půda.
Popis územních limitů: Lokality spadá do záplavového území řeky Moravy (Q100), dále třeba dbát na ochranné pásmo (OP) železnice, OP VTL plynovodu, OP kanalizace a vodovodu, OP silniční komunikace II/570.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Olomouc - 2008, Územní plán sídelního útvaru Olomouc.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Olomouc Kód ORP:7107
Obec: Olomouc Kód obce: 500496
Stavební úřad: Magistrát města Olomouce

Doprava

Silnice: Lokalita je napojitelná na komunikaci II/570 severně od lokality (ul. Slavonínská) a komunikaci II/435 (ul. Dolní Novosadská), obě tyto komunikace se napojují na komunikaci R35 (Mohelnice - Olomouc), která se napojuje u Lipníka nad Bečvou na dálnici D1.
Železnice: Jižní hranici lokality tvoří žel. trať č. 301 (Olomouc - Prostějov - Nezamyslice), nejbližší žst. se nachází na této trati a je vzdálena do 0,5 km od lokality (žst. Olomouc - Nové Sady).
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Olomouc - vzdálenost je cca 3,8 km.
Lodní doprava: Nejbližší vodní cesta na řece Moravě, přístav Otrokovice - vzdálenost 42 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod a kanalizace - veřejné řady vedou souběžně s ulicí Slavonínská a v ulici Střední a Dolní novosadská, potřeba nového zasíťování uvnitř lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - do 0,5 km západně od lokality je umístěno vedení elektrické sítě VN 1 - 35kV, el. vedení dále prochází severně od lokality v ul. Slavonínská. Plyn - středem lokality prochází vedení VTL plynovodu. Teplo - severně od lokality v ul. Slavonínská možno napojit na stávající teplovod CZT.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz