Olomouc - Chválkovice - Štěrkové Díly

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:38,6 ha
Funkce využití plochy:ostatní druhy vybavenosti
Popis geografické polohy: Lokalita je umístěna 3,5 km severovýchodně od centra Olomouce, navazuje na stávající zástavbu ve východní části Pavloviček a Chválkovic, je vzdálena si 1 km východně od komunikace I/46.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena pro specifické funkce občanské vybavenosti (dle regulace ÚPD).
Popis stavu přípravy: Plocha je v současné době využívana k zemědělským účelům (orná půda) a není dosud připravována k plánovanému rozvoji.
Popis územních limitů: Ochranná pásma železnice, VTL plynovodu, VVN elektrického vedení, trasy radioreléových paprsků. Lokalita spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nutnost vyjmout části území ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Olomouc - 2008, Územní plán sídelního útvaru Olomouc.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Olomouc Kód ORP:7107
Obec: Bystrovany, Olomouc Kód obce: 500496, 547026
Stavební úřad: Magistrát města Olomouce

Doprava

Silnice: Lokalita je od silnice I/46 (Opava - Moravský Beroun - Šternberk - Olomouc) je vzdálena cca 1 km, silnice I/46 se v Olomouci napojuje na silnici I/55 (Olomouc - Přerov - Otrokovice - Hodonín - Břeclav), která se poté setkává s rychlostní silnicí R35 (Mohelnice - Olomouc), jenž se poté napojuje na dálnici D1.
Železnice: Železniční trať č. 310 (Olomouc - Bruntál - Krnov - Opava), tvoří jižní hranici lokality, nejbližší žst. Bystrovany ležící na této trati je vzdálena cca 2 km, v blízkosti se nachází žst. Olomouc - Hlavní nádraží cca 2,1 km na trati č. 270, Olomoucí prochází rovněž žel. Trať č. 290, č. 301 a č. 275.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Olomouc je vzdáleno cca 6,5 km.
Lodní doprava: Nejbližší vodní cesta na řece Moravě, přístav Otrokovice - vzdálenost cca 45 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - možnost napojení na stávající řad skupinového vodovodu, který se nachází východně od lokality do vzdálenosti cca 1 km. Kanalizace - stoka kanalizace nadmístního významu se nachází západně od lokality ve vzdálenosti asi 1 km (ul. Na Zákopě), jinak možno lokalitu napojit na veřejnou kanalizaci města Olomouce.
Zásobování energiemi: Elektřina - západní částí lokality prochází vedení el. napětí VVN 110kV. Plyn - východní částí lokallity vede VTL plynovod. Teplo - lokalitu možno napojit na teplovod vzdálený do 500 m v Olomouci části Pavlovičky.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz