Praha - Maniny

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:114,7 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita je vymezena ulicemi Thámovou, Sokolovskou, Zenklovou, Koželužskou a Voctářovou, a břehy Vltavy, obsahuje Libeňské kosy.
Popis funkční náplně polohy: Cílem je doplit čtvrti Karlín a Libeň, založit významný prostor navazující na stanici metra Invalidovna. V karlínské části koncepce předpokládá vznik městské blokové struktury, navazující na stávající zástavbu. Paralelně s ulicí Sokolovskou je navrženo založení vnitřní ulice pro obsluhu území. Od Invalidovny je karlínská část oddělena parkovou plochou.
Popis stavu přípravy: Západní karlínskou část tvoří provizorní skladové a polovýrobní areály. Ze střední volné části byla odvezena deponie zeminy a území bylo srovnáno. Libeňská část obsahuje plochy po bývalém strojírenském areálu Rustonka. Jižně od Libeňského mostu je tenisový areál a prozatímní cvičiště golfu. Libeňské kosy jsou kromě bývalých libeňských doků směsí loděnic, zahrádkových osad, sportovišť a bazarů.
Popis územních limitů: Část území hlukově zatížené komunikace,záplavové území - převážně kategorie průtočná. Území je omezeno zákazem výškových staveb, je v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Památková ochrana areálu Rustonka.Územím prochází nadřazený vodovodní řad. Územím bude veden navrhovaný tepelný napaječ TN Libeň - Holešovice.
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný, 2009) (rozvojové území T/2), Studie krajinných úprav Rohanský ostrov - Maniny - Libeň, Územně analytické podklady obce Praha.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 8

Doprava

Silnice: V širším spádovém území bude dopravně nejvýznamnější komunikací Městský okruh mezi Pelc - Tyrolkou a Balabenkou. Základ komunikačního systému území budou tvořit ul. Pobřežní, Libeňský most,, ul. Sokolovská a Voctářova, na níž bude napojeno nové komunikační propojení od Balabenky, ul. Na Žertvách s krátkým tunelovým úsekem pod ul. Zenklovou.
Železnice: Dopravní obsluha veřejnou dopravou bude zajištěna trasou B metra se stanicemi Křižíkova, Invalidovna a Palmovka, tramvajovými linkami v trase ul. Sokolovské, Zenklovy, přes Libeňský most.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost cca 14 km).
Lodní doprava: Přístav Holešovice nedaleko od plochy (cca 500 m).

Zásobování

Zásobování vodou: Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury, napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou dle potřeb území. Územím procházejí nadřazené inženýrské sítě: vodovodní řad DN800, kmenová stoka B a kanalizační sběrač CCV.
Zásobování energiemi: Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury, napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou dle potřeb území. Stávající tepelné napáječe TN Invalidovna a TN Pobřežní, navrhované tepelné napáječe TN Vysočany - Libeň a TN Libeň - Holešovice.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz