Praha - Cholupice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:63,9 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha navrhovaná pro využití převážně pro bydlení leží na jižním okraji Prahy - mezi Písnicí, Komořany a Točnou.
Popis funkční náplně polohy: Navrhováno je převážně bydlení. Část ploch je v návrhu, část ploch v etapě, musí být splněny podmínky: 1. Realizace zástavby od centra sídla směrem k okraji 2. Realizace jižní plochy až po zprovoznění trasy metra D 3. Realizace občanské vybavenosti odpovídající celkové kapacitě bydlení OB 4. Realizace stokové sítě napojené na ÚČOV na Císařském ostrově.
Popis stavu přípravy: V současné době je území zemědělskou příměstskou krajinou, s převažující ornou půdou obklopující bývalou ves Cholupice.
Popis územních limitů: Letiště Praha - Točná - letecká ochranná pásma a vlivy hluku. Jižní okraj navrhované zástavby může ležet v dosahu vlivů Pražského okruhu (SOKP).
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný, 2009) (rozvojové území v etapě E/25).

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 12

Doprava

Silnice: Propojení do Písnice a Libuše (na východ) ulicí Podchýšskou a Libušskou nebo na SZ ulicí Hornocholupickou a Československého exilu do Modřan (k Modřanské poliklinice).
Železnice: Vzdálenost železniční zastávky Praha - Modřany cca 4 km.
Letiště: V sousedství sportovní letiště Praha - Točná. Vzdálenost mezinárodního letiště Praha - Ruzyně cca 20 km.
Lodní doprava: Přístav Radotín (cca 5 km), přístav Braník (cca 6 km).

Zásobování

Zásobování vodou: Územím procházejí vodovodní řady DN1200, 1000, 800 a 600 a je zde vodojem a čerpací stanice Cholupice.Navrhován je kanalizační sběrač s napojením do Modřan.
Zásobování energiemi: Je třeba vybudovat kompletní síť technické infrastruktury, napojenou na stávající celoměstské sítě a dimenzovanou podle potřeb území. V současné době nevedou územím žádné nadřazené systémy (plynovody, teplovody ani významná nadzemní vedení elektrická).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz