Praha - Vidoule

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:43,4 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita zahrnuje náhorní plošinu Vidoule severně od obytné skupiny Botanica a od historického jádra Jinonic. Na západě lokalitu vymezují ulice Bucharova a Upolínová, na východě ulice Na Pomezí.
Popis funkční náplně polohy: Náhorní plošina Vidoule je určena především pro obyvatele obytných čtvrtí v Praze 5 a v Praze 13. Předpokládá se umístění sportovně - rekreačního areálu pro širokou veřejnost s podílem otevřených hřišť pro různé disciplíny, vč. nezbytného zázemí pro návštěvníky. Rekreační území na Vidouli by mělo přispět k odlehčení přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.
Popis stavu přípravy: Vidoule je v současné době již částečně využívána k rekreačním a sportovním účelům. Část území tvoří lesní okraje, z větší části nelesní zeleň a orná půda.
Popis územních limitů: Uprostřed rozvojového rekreačního území leží zařízení vodohospodářské - vodojem s čerpací stanicí. Stavbami sportovních areálů nesmí dojít k dotčení lesa (Minimální odstup 50 m od hranice lesa).
Zdroj informací: Územní plán hl. m. Prahy - koncept (projednávaný, 2009) - rozvojové území R/8.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Stavební úřad: Úřad městské části Praha 5

Doprava

Silnice: Základ komunikačního systému širšího spádového území bude tvořit Radlická radiála, dále také komunikace Bucharova a Plzeňská.
Železnice: Nejbližší železniční stanicí je Praha - Stodůlky (cca 300 m).
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně (vzdálenost 7,5 km).
Lodní doprava: Pro osobní vodní dopravu jsou vymezeny terminály na pravém břehu Vltavy u Palackého, Jiráskova a Čechova mostu, přístav Libeň. Pro sportovní a rekreační soukromá plavidla jsou vymezeny části přístavů Libeň, Smíchov, přístav Podolí, nový přístav v Braníku i část rozšířeného a modernizovaného přístavu v Radotíně.

Zásobování

Zásobování vodou: V území leží vodojem s čerpací stanicí Vidoule, územím procházejí vodovodní řady. Motolským údolím (severně) je veden kanalizační sběrač M.
Zásobování energiemi: Územím procházejí radioreléové trasy, po jižní hranici VTL plynovod.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz