Plzeň Bílá Hora - Nad Velkým rybníkem

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:51,8 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita je vymezena severně od centra města ve vzdálenosti do 2,5 km v části města Severní Předměstí, jižně od Velkého Boleveckého rybníka, její severní hranici tvoří železniční trať č. 160.
Popis funkční náplně polohy: Stanovené využití území - rozvoj bydlení, dle regulativů územního plánu bydlení čisté.
Popis stavu přípravy: Zatím nebylo započato s přípravou na výstavbu, jedná se o zástavbu na volném území, které je evidováno jako zemědělská půda.
Popis územních limitů: Ochranná pásma železnice, elektrického vedení VN, plynovodu VTL a trasy optických kabelů.
Zdroj informací: Územní plán města Plzně, Územně analytické podklady Plzeňského kraje - 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Plzeň Kód ORP:3209
Obec: Plzeň Kód obce: 554791
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Plzeň 1

Doprava

Silnice: Lokalita je přes okolní stávající komunikace napojitelná na silnici I/27 (Železná Ruda - Klatovy - Plzeň - Kralovice - Most) vzdálenou do 1 km nebo na silnici II/231, která se napojuje na silnici I/26(Ejpovice - Stod - Domažlice - Česká Kubice), vzdálenost dálnice D5 je cca 10 km.
Železnice: Nejbližší žst. Plzeň - Bílá Hora (na žel. Trať č. 160 Plzeň - Žatec) se nachází v těsné blízkosti lokality, žst. Plzeň - Hlavní nádraží vzdálena cca 2,8 km, možnost napojení na další tratě č. 170 (Beroun - Plzeň - Cheb), č. 180 (Plzeň - Domažlice - Česká Kubice), č. 183 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda), č. 190 (Plzeň - Nepomuk - Strakonice - České Budějovice).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Letkov - vzdálenost cca 6,6 km, veřejné mezinárodní letiště Klatovy - vzdálenost cca 45 km a veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - vzdálenost cca 75 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 80 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - stávající vodovodní řad DN100 - 150 se nachází v přilehlé západní zástavbě v např. ulicích Kubátova, Pod Stráží a v ulici probíhají severně od lokality U Velkého rybníka. Kanalizace - lokalitu možno napojit na jednotnou kanalizaci DN2000 v ulici U Velkého rybníka na severu a v okolní přilehlé zástavbě např. v ulicích Kubátova, Pod Stráží.
Zásobování energiemi: Elektřina - lokalitou prochází nadzemní a podzemní vedení vysokého napětí VN, jinak možno využít podzemního a nadzemního NN v okolní zástavbě. Plyn - lokalitou prochází VTL plynovod, severní částí lokality vede VTL plynovod, STL prochází severně v ulici U Velkého rybníka. Teplo - vedení horkovodu západně od lokality ve vzdálenosti cca 0,8 km v ulici Lidická.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz