Plzeň - Lobzy - Na Švábinách

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:122,1 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází cca 3 km východně od středu města (nám. Republiky) v části města Lobzy, severní hranici tvoří komunikace I/26 a jihozápadní hranici řeka Úslava.
Popis funkční náplně polohy: Stanovené využití území - funkce obytná, dle regulativů územního plánu převážně bydlení čisté a z části bydlení městského typu.
Popis stavu přípravy: Zatím nebylo započato s přípravou na výstavbu, jedná se o zástavbu na volném území, které je evidováno jako zemědělská (orná) půda.
Popis územních limitů: Ochranná pásma vodovodních, kanalizačních řadů, VTL plynovodu, vyjmutí některých parcel ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Plzně, Územně analytické podklady Plzeňského kraje - 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Plzeň Kód ORP:3209
Obec: Plzeň Kód obce: 554791
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, Úřad městského obvodu Plzeň 4

Doprava

Silnice: Lokalita je přímo napojitelná na silnici I/26 (Ejpovice - Stod - Domažlice - Česká Kubice), která se po cca 7 km napojuje na dálnici D5 (Praha - Plzeň - Rozvadov), v lokalitě je třeba vybudovat vnitřní komunikační systém.
Železnice: Nejbližší žst. Plzeň - Hlavní nádraží, je od lokality vzdálená cca 2,6 km , nebo žst. Plzeň - Koterov vzdálená 1,7 km, možnost využití železničních tratí č. 160 (Plzeň - Žatec), č. 170 (Beroun - Plzeň - Cheb), č. 180 (Plzeň - Domažlice - Česká Kubice), č. 183 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda), č. 190 (Plzeň - Nepomuk - Strakonice - České Budějovice).
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy - vzdáleno cca 40 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - vzdáleno cca 75 km, veřejné vnitrostátní letiště Letkov - vzdáleno cca 2,6 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 80 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - stávající veřejný vodovodní řad DN100 - 600 se nachází západně od lokality ve stávající přilehlé zástavbě městské části Lobzy (např. ul. Dluhá, Pod Švabinami). Kanalizace - lokalitu možno napojit na stávající jednotný kanalizační řad DN300 - 600 v městké části Lobzy.
Zásobování energiemi: Elektřina - v městské části Lobzy možnost napojit na podzemní či nadzemní el. Vedení NN, jižně od lokality ve vzdálenosti 0,5 km prochází vedení VN. Plyn - navrhovanou lokalitou prochází vedení VTL plynovodu, NTL a STL plynovod v okolní přilehlé zástavbě. Teplo - horkovod centrálního zásobování teplem se nachází v ulicích Rodinná a Polední západně od lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz