Plzeň - Lhota - Na Dolíkách

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:42,1 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Oblast se nachází 7 km jižně od středu Plzně v části města Lhota, na jejíž stávající zástavbu navazuje v její západní části, je vzdálena cca 1,3 km východně od dálnice D5.
Popis funkční náplně polohy: Stanovené využití území - rozvoj bydlení, dle regulativů územního plánu bydlení čisté.
Popis stavu přípravy: Plocha v současné době slouží k zemědělským účelům, jižní část lokality je z menší části již rozparcelována.
Popis územních limitů: Ochranná pásma vodovodních, kanalizačních řadů, elektrického vedení a plynovodů, vyjmutí některých ploch ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Plzně, Územně analytické podklady Plzeňského kraje - 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Plzeň Kód ORP:3209
Obec: Plzeň Kód obce: 554791
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Plzeň 10 - Lhota

Doprava

Silnice: Lokalita je vzdálena cca 1,3 km východně od dálnice D5 (Rozvadov - Plzeň - Praha), na níž se napojuje místními komunikacemi.
Železnice: Žst. Dobřany zastávka, která leží na železniční trati č. 183 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda), je od lokality vzdálena cca 1,2 km. Možnost napojení na další železniční tratě (č. 180, č.190, č.170, č.160) v žst. Plzeň - Hlavní nádraží vzdálené cca 8 km.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno cca 35 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 80 km, veřejné vnitrostátní letiště Letkov - vzdáleno cca 10 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 80 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - vodovodní řad DN110 procházející severní částí lokality, je napojen na veřejný vodovod městské části Valcha vzdálené cca 1,3 km. Kanalizace - splašková kanalizace DN200 - 300 umístěna v městské části Valcha vzdálené cca 1,3 km.
Zásobování energiemi: Elektřina - nadzemní vedení VN 22kV prochází přímo lokalitou, v severní části možnost napojení na nadzemní vedení NN, Plynovod - VTL plynovod je veden skrz severní část lokality, STL plynovod v městské části Valcha. Teplo - nejbližší vedení horkovodu (teplovodu) centrálního zásobování teplem v městské části Doudlevce cca 5,3 km severovýchodně od lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz