Plzeň - Valcha

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:40,1 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází v části města Valcha jihozápadně od středu Plzně, cca 1 km západně od vodní nádrže České údolí.
Popis funkční náplně polohy: Funkce obytná - dle regulativů územního plánu bydlení čisté a bydlení městského typu.
Popis stavu přípravy: Nebylo započato s přípravou na plánované využití území.
Popis územních limitů: Ochranná pásma vodovodu, elektrického vedení VN, železnice a ochranné pásmo lesa.
Zdroj informací: Územní plán města Plzně, Územně analytické podklady Plzeňského kraje - 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Plzeň Kód ORP:3209
Obec: Plzeň Kód obce: 554791
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Plzeň 3

Doprava

Silnice: Lokalita je situována ve vzdálenosti cca 3,5 km severně od dálnice D5 (Praha - Plzeň - Rozvadov), lokalitu lze rovněž napojit prostřednictvím silnice I/27 (Železná Ruda - Klatovy - Plzeň - Kralovice - Most).
Železnice: Lokalita je v blízkosti žst. Plzeň - Valcha, která je vzdálená cca 1 km východně a leží na železniční trati č. 183 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda), v žst. Plzeň - Hlavní nádraží vzdáleného cca 5 km severní směrem možnost napojení na další železniční tratě č. 180, č. 190, č. 170, č. 160.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno cca 40 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 75 km, veřejné vnitrostátní letiště Letkov - vzdáleno cca 2,6 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 80 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - vodovodní řad DN100 - 150 umístěn jižně od lokality v ulici Sulkovská, Severní a Sedlákova v městské části Valcha, vodovodní řad DN200 pak prochází severovýchodní hranicí lokality. Kanalizace - možnost napojení lokality na splaškovou kanalizaci vedenou jižně od lokality v ulicích Sulkovská, Severní a Sedlákova v m. č. Valcha, jednotná kanalizace v ulici Dobřanská.
Zásobování energiemi: Elektřina - do lokality je zavedeno nadzemní elektrické napětí VN 22kV, v ulicích jižně od lokality vedeno el. Napětí NN. Plyn - západně od lokality ve vzdálenosti cca 0,2 km veden plynovod VTL, v zástavbě jižně pod lokalitou veden STL plynovod. Teplo - nejbližší vedení horkovodu v městské části Doudlevce cca 3,8 km severovýchodně od lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz