Plzeň - Litice - Na výsluní

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:21,3 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha je umístěna cca 4 km jižně od centra města Plzeň, nachází se v části Hradiště, západní hranici lokality tvoří komunikace I/27 a dále západním směrem (zhruba 2 km) se nachází vodní nádrž České Údolí, ve své severní části lokalita navazuje na zahrádkářskou osadu.
Popis funkční náplně polohy: Funkce obytná - dle regulativů územního plánu částečně bydlení čisté a částečně bydlení městského typu.
Popis stavu přípravy: Plocha dosud není připravována k výstavbě, je z větší části využívána jako zemědělská půda.
Popis územních limitů: Ochranná pásma vodovodu, kanalizace, plynovodu, elektrického vedení. Vynětí některých pozemků ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Plzně, Územně analytické podklady Plzeňského kraje - 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Plzeň Kód ORP:3209
Obec: Plzeň Kód obce: 554791
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Plzeň 3, Úřad městského obvodu Plzeň 6 - Litice

Doprava

Silnice: Lokalita je napojitelná na silnici I/27 (Železná Ruda - Klatovy - Plzeň - Kralovice - Most), která se po cca 2,5 km napojuje na dálnici D5 (Praha - Plzeň - Rozvadov).
Železnice: Žst. Plzeň - Doudlevce je vzdálena cca 1,5 km od lokality severním směrem, je umístěna na železniční trati č. 183 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda), v žst. Plzeň - Hlavní nádraží možnost využití dalších železničních tratí č. 160 (Plzeň - Žatec), č. 170 (Beroun - Plzeň - Cheb), č. 180 (Plzeň - Domažlice - Česká Kubice), č. 190 (Plzeň - Nepomuk - Strakonice - České Budějovice).
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno cca 40 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 75 km a veřejné vnitrostátní letiště Letkov je vzdáleno cca 6,5 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 80 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - nejbližší vodovodní řad , na který lze lokalitu napojit se nachází západně od lokality ve vzdálenosti cca 0,8 km v ulici v Lukách, východně od lokality v zástavbě městské části Hradiště, je veden další veřejný vodovod. Kanalizace - západně od lokality ve vzdálenosti cca 0,8 km v ulici V Lukách je veden jednotný kanalizační řad, východně od lokality v městské části Hradiště další kanalizační řad.
Zásobování energiemi: Elektřina - ze západního směru do lokality částečně zasahuje nadzemní elektrické vedení VN 22kV, lokalitu možno též napojit na elektrické vedení NN v zahrádkářské osadě severně od lokality. Plyn - na západě do lokality částečně zasahuje vedení VTL plynovodu. Teplo - vedení horkovodu (teplovodu) v městské části Doudlevce cca 1,5km severovýchodně od lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz