Plzeň - Litice, Litická přehrada

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:49,6 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Plocha se nachází cca 4,5 km jižně od centra Plzně, severní, západní a jižní hranici tvoří vodní nádrž České údolí a východní hranici silnice II/627, plocha leží v městské části Valcha.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno pro funkční využití - rekreace a sport.
Popis stavu přípravy: Jedná se o volnou plochu zatím nepřipravovanou k výstavbě, z větší části evidovanou jako orná půda, je využívána k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Ochranná pásma vodovodních, kanalizačních řadů, elektrického vedení, vodního zdroje. Potřeba vynětí některých ploch ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Plzně, Územně analytické podklady Plzeňského kraje - 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Plzeň Kód ORP:3209
Obec: Plzeň Kód obce: 554791
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Plzeň 3

Doprava

Silnice: Lokalita je prostřednictvím silnice III/627 napojitelná, na silnici I/27 (Železná Ruda - Klatovy - Plzeň - Kralovice - Most), která se po zhruba 3,5 km napojuje na dálnici D5 (Praha - Plzeň - Rozvadov).
Železnice: Žst. Plzeň - Valcha je od plochy vzdálena cca 1 km, leží na trati č. 183 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda), v žst. Plzeň - Hlavní nádraží (vzdálené cca 4,6 km) možnost využití žel. tratí č. 170, č. 180, č. 190, č. 160.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno cca 35 km a veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 75 km, veřejné vnitrostátní letiště Letkov je vzdáleno cca 7,8 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 80 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - přímo lokalitou prochází veřejný vodovodní řad DN150. Kanalizace - přímo lokalitou v její západní části vede jednotný kanalizační řad DN1000, lokalitu lze napojit i na kanalizační řad DN400 v přilehlé stávající zástavbě ve východní části lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - lokalitou prochází nadzemní vedení VN 22kV, které přechází v přilehlé zástavbě na východě a jihu lokaltity na vedení NN. Plyn - při východní hranici lokality prochází vedení STL plynovodu a cca 0,5 km východně od lokality v komunikaci I/27 vedení VTL. Teplo - nejbližší vedení horkovodu (teplovodu) je v městské části Doudlevce severovýchodně od lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz