Plzeň - zóna Litice - Radobyčice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:129,7 ha
Funkce využití plochy:komerční vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita je vzdálena cca 6 km jižně od centra Plzně, jižní hranici tvoří dálnice D5, západní hranici komunikace I/27.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno k využití pro výrobní a obslužná zařízení.
Popis stavu přípravy: Prostor lokality není zatím připravován k výstavbě, slouží k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Ochranná pásma elektrického vedení VN , silnice I/27, dálnice D5. Potřeba vynětí některých ploch ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Plzně, Územně analytické podklady Plzeňského kraje - 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Plzeň, Přeštice Kód ORP:3209, 3210
Obec: Plzeň, Útušice Kód obce: 554791, 558486
Stavební úřad: Obecní úřad Štěnovice, Úřad městského obvodu Plzeň 3, Úřad městského obvodu Plzeň 6 - Litice

Doprava

Silnice: Místními komunikacemi lze lokalitu přímo napojit na dálnici D5 (Praha - Plzeň - Rozvadov) , probíhající jižně od lokality, nebo na silnici I/27 (Železná Ruda - Klatovy - Plzeň - Kralovice - Most), probíhající západně od lokality.
Železnice: Žst. Plzeň - Doudlevce, ležící na žel. Trati č. 183 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda) je vzdálena cca 3 km severním směrem, žst. Plzeň - Hlavní nádraží, ve kterém je možnost napojení na žel. Tratě č. 170, č. 180, č. 190, č. 160 je vzdálena cca 5,7 km.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno cca 35 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 75 km, veřejné vnitrostátní letiště Letkov je vzdáleno cca 6,5 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 80 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - nejbližší vodovodní řad DN110 - 125 veden severozápadně od lokality v městské části Litice vzdálené cca 1,3 km. Kanalizace - lokalitu možno napojit na jednotnou kanalizaci DN250 - 300 umístěnou v městské části Litice severozápadně od lokality.
Zásobování energiemi: Elektřina - lokalitou prochází nadzemní elektrické vedení VN 22kV. Plyn - západně od lokality ve vzdálenosti cca 1 km prochází VTL plynovod, rozvody STL v městské části Litice cca 1,3 km severozápadně od lokality. Teplo - nejbližší vedení horkovodu (teplovodu) centrálního zásobování teplem v městské části Doudlevce vzdáleno cca 3,6 km severovýchodně od lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz