Plzeň - Hůrka

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:15,2 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází jižně od centra Plzně ve vzdálenosti cca 5,2 km, její severní, východní jižní hranici tvoří vodní nádrž České údolí.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno pro funkční využití sport a rekreace - konkrétně sportovní areál.
Popis stavu přípravy: Jedná se o volnou plochu zatím nepřipravovanou k výstavbě, která je využívána k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Ochranná pásma VN elektrického vedení, kanalizace, vodního zdroje. Potřeba vynětí některých ploch ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Plzně, Územně analytické podklady Plzeňského kraje - 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Plzeň Kód ORP:3209
Obec: Plzeň Kód obce: 554791
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Plzeň 6 - Litice

Doprava

Silnice: Lokalita je prostřednictvím silnice III/627 napojitelná na silnici I/27 (Železná Ruda - Klatovy - Plzeň - Kralovice - Most), která se po zhruba 3,2 km napojuje na dálnici D5 (Praha - Plzeň - Rozvadov).
Železnice: Žst. Plzeň - Valcha je od plochy vzdálena cca 1,2 km, leží na trati č. 183 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda), v žst. Plzeň - Hlavní nádraží (vzdálené cca 4,6 km) možnost využití železničních tratí č. 170, č. 180, č. 190, č. 160.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy le vzdáleno cca 35 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 75 km, veřejné vnitrostátní letiště Letkov je vzdáleno cca 7,6 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 80 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - vodovodní řad prochází cca 0,5 km jihozápadně od lokality souběžně s komunikací spojující zahrádkářskou osadu a zástavbu v městské části Litice. Kanalizace - podél východní hranice lokality prochází jednotný kanalizační řad, na který je možné lokalitu napojit, též možnost napojení na kanalizační řady v městských částech Valcha a Litice.
Zásobování energiemi: Elektřina - severně od lokality prochází nadzemní elektrické vedení VN 22kV, odkud je zavedeno přímo do lokality elektrické vedení NN. Plyn - vedení plynu STL v městské části Litice a Valcha, odkud je možno lokality napojit na veřejný plynovod, jižně a východně od lokality prochází VTL plynovod. Teplo - nejbližší vedení horkovodu v městské části Doudlevce.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz