Plzeň - Radčice, Hromovské, Na velkých kusech

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:24,1 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Lokalita je umístěna severozápadně od centra Plzně v části Bolevec ve vzdálenosti cca 3,9 km, její severovýchodní hranici tvoří komunikace I/20.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno pro funkční využití smíšené území ostatní.
Popis stavu přípravy: Jedná se volnou plochu zatím nepřipravovanou k výstavbě, z větší části evidovanou jako orná půda, která je využívána k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Ochranná pásma elektrického vedení VVN a VN, vodovodu, silnice I/20. Vynětí některých částí území ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Plzně, Územně analytické podklady Plzeňského kraje - 2008, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
ORP:Plzeň Kód ORP:3209
Obec: Plzeň Kód obce: 554791
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Plzeň 1, Úřad městského obvodu Plzeň 7

Doprava

Silnice: Lokalita těsně sousedí se silnicí I/20 (Karlovy Vary - Plzeň - Písek - České Budějovice), která po cca 11 km navazuje na dálnici D5 (Praha - Rozvadov - Plzeň).
Železnice: Žst. Plzeň - Hlavní nádraží je od lokality vzdálena cca 4,6 km, zde možnost využití železničních tratí č. 170 (Beroun - Plzeň - Cheb), č. 180 (Plzeň - Domažlice - Česká Kubice), č. 183 (Plzeň - Klatovy - Železná Ruda), č. 190 (Plzeň - Nepomuk - Strakonice - České Budějovice), č. 160 (Plzeň - Žatec).
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Klatovy je vzdáleno cca 40 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 75 km, veřejné vnitrostátní letiště Letkov je vzdáleno cca 9,7 km.
Lodní doprava: Vodní cesta Dolní Vltava (Mělník - Praha - Štěchovice), nejbližší veřejný přístav Praha - Smíchov vzdálen zhruba 80 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - veřejný vodovodní řad DN600 v těsné blízkosti jižní hranice lokality a v ulici Úněšovská (východně). Kanalizace - lokalitu možno napojit na jednotnou kanalizaci DN600 - 800 v ulici Studentská, nebo v okolní jižní a východní zástavbě vzdálené do 0,5 km (DN300).
Zásobování energiemi: Elektřina - lokalitou prochází nadzemní vedení VVN 110kV a VN 22kV, východně od lokality ve vzdálenosti cca 0,8 km je situována rozvodna elektrické energie. Plyn - západně ve vzdálenosti do 0,3 km prochází vedení VTL plynovodu, v okolní zástavbě možnost využití STL plynovodu. Teplo - horkovod prochází podél ulice Studenstká a v zástavbě na východ od lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz