Miřetice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:9,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Mírně svažitá plocha po obou stranách ulice Ciboušovské na východním okraji zastavěného území Klášterce nad Ohří v kú Miřetice.
Popis funkční náplně polohy: Nízkopodlažní bydlení městského typu, zahrnující odpovídající vhodnou občanskou vybavenost - maloobchod, stravovací zařízení, nerušící řemeslné výroby, dále pak stavby kulturní, sociální, zdravotnické a sportovní.
Popis stavu přípravy: Volná plocha, převážně zemědělská půda, příprava využití lokality nezahájena.
Popis územních limitů: V současnosti zařazena jako zemědělský půdní fond, částečně je zahrnta ve II. třídě ochrany. Plochou prochází ochranné pásmo elektrického vedení VN.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Kadaň, Územní plán sídelního útvaru Klášterec nad Ohří po 3.změně - 2004.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Kadaň Kód ORP:4204
Obec: Klášterec nad Ohří Kód obce: 563129
Stavební úřad: Městský úřad Klášterec nad Ohří

Doprava

Silnice: Lokalita je dopravně napojitelná na silnici I/13, předpokládaná vzdálenost napojení cca 300 m.
Železnice: Rozvojovou plochu lze dopravně navázat na železniční trať ČD č. 140. Vlaková stanice Klášterec nad Ohří je vzdálena 1,5 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Karlovy Vary vzdáleno 42 km. Vnitrostátní letiště Chomutov vzdáleno 22 km.
Lodní doprava: K dispozici je Labská vodní cesta. Přístav Ústí nad Labem je vzdálen cca 85 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní síť je k dispozici na okraji rozvojové plochy, nutná je výstavba nového přívodního řadu cca 300 m. Kanalizační síť je též k dispozici na okraji rozvojové plochy, předpokládané napojení vyžaduje provedení úprav a přizpůsobení vzniklým potřebám.
Zásobování energiemi: Elektrická i plynová rozvodná síť je k dispozici na okraji rozvojové plochy. Nutné je přizpůsobení těchto subsystémů potřebám napojení (mj. výstavba trafostanice).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz