Krásné Březno

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:12,4 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Svažitá plocha mezi severním okrajem zastavěného území místní části Krásné Březno a zalesněným úpatím Dobětické výšiny.
Popis funkční náplně polohy: Bydlení v rodinných domech a v bytových domech do tří nadzemních podlaží, drobná občanská vybavenost místního významu, podmínečně přípustné drobné řemeslnické dílny s nerušícím provozem.
Popis stavu přípravy: V současnosti volná plocha, příprava na změnu využití dosud nezahájena.
Popis územních limitů: Území určené pro rozvoj protínají ochranná pásma stávajících silnic II. a III. třídy.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Ústí nad Labem, Územní plán sídelního útvaru Ústí nad Labem po změně č. 37 - 2006

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Ústí nad Labem Kód ORP:4214
Obec: Ústí nad Labem Kód obce: 554804
Stavební úřad: Magistrát města Ústí nad Labem

Doprava

Silnice: Lokalita je dopravně napojitelná na dálnici D8 která prochází ve vzdálenosti cca 8 km. Dále je možné dpravní připojení na silnici I/62 ve vzdálenosti cca 1 km.
Železnice: Lokalita je dopravně navázána na trať ČD č. 090. Vlaková stanice Ústí nad Labem - hlavní nádraží je vzdálena cca 4 km, vlaková stanice Ústí nad Labem sever je vzdálena cca 2 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 97 km. Mezinárodní letiště v SRN - Dresden je vzdáleno cca 75 km.
Lodní doprava: K dispozici je Labská vodní cesta. Přístav Ústí nad Labem je vzdálen cca 4 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Blízko popisovaného území prochází hlavní vodovodní řad DN200 - ve vzdálenosti cca 100 m. Kanalizační síť je k dispozici na okraji rozvojového území.
Zásobování energiemi: Zásobování elektřinou - vedení VN je ve vzdálenosti cca 100 m, pro obsluhu území je nutno vybudovat novou trafostanici. Zásobování plynem - pro obsluhu území je nutná výstavba STL plynové přípojky o vzdálenosti cca 800 m. Zásobování teplem - napojení na teplovod (centrálního zásobování teplem) ve vzdálenosti cca 100 m.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz