Chabařovice - jezero Milada

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:1193 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Prostor bývalého dolu Chabařovice a jeho okolí přiléhající k západnímu okraji Ústí nad Labem.
Popis funkční náplně polohy: Rozvojový prostor je určen pro funkce rekreační a částečně residenční - konkrétně se jedná o zařízení pro rekreaci a sport u velké vodní plochy, částečně individuální nízkopodlažní bydlení včetně občanské vybavenosti v návaznosti na stávající osídlení.
Popis stavu přípravy: Jezero Milada v tzv. zbytkové jámě bývalého lomu je již téměř napuštěno (cca 250 ha), v okolním prostoru je dokončována rekultivace. V roce 2009 byla vydána územní rozhodnutí na dílčí rozvojové záměry (např. přístaviště, technická vybavenost). V prosinci 2009 zadáno zpracování analyticko - strategické studie využití celého rozvojového prostoru.
Popis územních limitů: Provedená rekultivace prostoru bez včasného stanovení koncepce revitalizace a resocializace. Složité územní podmínky - poddolovaná území, svážlivost, staré ekologické zátěže. Vysoké nároky na kvalitu vody v jezeře a omezené zdroje vody. Různorodé zájmy a názory obcí a zainteresovaných subjektů na obsahu a formě územního rozvoje prostoru.
Zdroj informací: Územně analytické podklady Ústí nad Labem - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
ORP:Ústí nad Labem Kód ORP:4214
Obec: Chabařovice, Trmice, Ústí nad Labem Kód obce: 553697, 554804, 568007
Stavební úřad: Magistrát města Ústí nad Labem, Městský úřad Chabařovice, Městský úřad Trmice

Doprava

Silnice: Rozvojový prostor má vynikající předpoklady silničního a dálničního napojení, je téměř bezprostředně navázán na dálnici D8 (mimoúrovňové křižovatky Trmice, Předlice, Úžín), dále bude obsluhován ze silnice I/13 a ze silnice II/253.
Železnice: Rozvojový prostor je napojen zejména na trať ČD č. 130, vlaková stanice Chabařovice je vzdálena cca 4 km. Dále pak na trať ČD č. 13, vlaková stanice Trmice je vzdálena cca 1 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně je vzdáleno cca 97 km, mezinárodní letiště SRN - Dresden je vzdáleno 75 km. Letiště regionálního významu Roudnice nad Labem je vzdáleno cca 20 km.
Lodní doprava: K dispozici je Labská vodní cesta, nejbližší říční přístav je Ústí nad Labem, vzdálen cca 10 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Rozvojový prostor bude mít k dispozici pro napojení vodovodní a kanalizační síť okolních sídel (zejm. Ústí nad Labem, Chabařovice a další), vzhledem k rozsáhlosti území a vysoké citlivosti problematiky vodního hospodářství, však bude konkrétní technické řešení složité a náročné.
Zásobování energiemi: Rozvojový prostor bude mít k dispozici pro zajištění energetického zásobování technickou síť intenzivně osídlené aglomerace a okolních sídel (zejm. Ústí nad Labem, Chabařovice), vzdálenost pro napojení k technické ionfrastruktuře se předpokládá v řádech stovek metrů. Kapacitní nároky bude třeba řešit technickými úpravami na stávajících zdrojích a zařízeních.

Mapa

c:\risweb\risadm\files\images\mapy\rozvojove_plochy/o_ULK_R_06.jpg
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz