Jihlava - Na Dolech

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:26,2 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojová plocha se nachází při severozápadním okraji města Jihlava, podél místní komunikace S.K. Neumana.
Popis funkční náplně polohy: Jedná se o plochy určené pro rozvoj bydlení - individuálního typu.
Popis stavu přípravy: Lokalita má nulové procento zastavěnosti. Dle ČÚZK - orná půda.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo elektrického vedení VN, ochranné pásmo archeologických nalezišť,.
Zdroj informací: Jihlava územní plán města - změna č. 4 - 2007.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Kraj Vysočina Kód kraje: CZ063
ORP:Jihlava Kód ORP:6105
Obec: Jihlava Kód obce: 586846
Stavební úřad: Magistrát města Jihlavy

Doprava

Silnice: Lokalita je přímo zpřístupněna místní komunikací S.K. Neumana. Návrh - prodloužení ul. Vrchlického jako místní sběrná komunikace. Střed lokality leží cca 700 m os dálnice II/523 a 750m od silnice I/38. Od dálnice D1 je lokalita vzdálena cca 6,2 km.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice - Jihlava - Staré Hory (trať č. 225 - Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí) se nachází cca 250 m od severovýchodního okraje rozvojové plochy.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Jihlava (Aeroklub Jihlava)vzdáleno cca 5,7 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Brno - Tuřany (Letiště Brno a.s.) cca 87,2 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha Ruzyně (Letiště Praha, s.p.) cca 121,2 km.
Lodní doprava: Veřejný přístav Kolín ( Střední Labe - Mělník - Toušeň - Chvaletice) vzdálen cca 73,4 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - výstavba vodovodu II. tl. p. na rozvojových plochách pro bydlení Na Dolech a jejich propojení s vodovody II. tl. p. do ul. Zimní. Kanalizace - návrh - Výstavba oddílné kanalizační sítě (dešťové, splaškové).
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení VN se nachází severně od rozvojové plochy, v místě protínání rozvojové plochy navrženo ke zrušení (přeložení).návrh - výstavba kabel. vedení a trafostanice 22kV. Plyn - napojení na stávající vedení STL plynovodu. Teplo - Výkon stanoven pro vytápění a ohřev TUV.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz