Bedřichov

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:42,6 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojová plocha se nachází v severní části města Jihlava. Ze západní strany je vymezena silicí I/38, z východu zástavbou rodinných domů.
Popis funkční náplně polohy: Bydlení hromadné, bydlení individuální městského typu, občanské vybavení.
Popis stavu přípravy: Lokalita má nulové procento zastavěnosti. Dle ČÚZK - orná půda.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo silnice I. třídy, ochranné pásmo archeologických nalezišť, radioreléová trasa.
Zdroj informací: Jihlava územní plán města - po zapracování změn č. 4 - r. 2007.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Kraj Vysočina Kód kraje: CZ063
ORP:Jihlava Kód ORP:6105
Obec: Jihlava Kód obce: 586846
Stavební úřad: Magistrát města Jihlavy

Doprava

Silnice: Rozvojová plocha leží těsně při silnici I/38 (Jestřebí (I/9) - Jihlava (D1 km 112) - Rakousko. Nachází se cca 4,5 km jižně od dálnice D1.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice - Jihlava (trať č. 240 - Brno - Jihlava) je vzdálena cca 1 km východně. Vlaková stanice Jihlava - město cca 1,3 km (trať č. 225 - Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Jihlava (Aeroklub Jihlava) vzdáleno cca 3,7 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Brno - Tuřany (Letiště Brno a.s.) cca 86 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha Ruzyně (Letiště Praha, s.p.) cca 122 km.
Lodní doprava: Veřejný přístav Kolín ( Střední Labe - Mělník - Toušeň - Chvaletice) vzdálen cca 73,3 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - návrh - přívodní řad II. tl p. DN300 mm z vodojemu Bukovna II a vodojemu II tl.p. na rozvojových plochách pro bydlení Bedřichov, jejich propojeni s vodovody II. tl.p. v ul. Smrčenská, Slavíčkova, Sokolovská. Kanalizace - návrh - oddílná kanalizace na rozvojové ploše, splašková kanalizace (podél Smrčenského potoka) do kmenové stoky E v ul. Romana Havelky.
Zásobování energiemi: Elektřina - návrh - výstavba kabelového vedení a trafostanice VN 22kV. Plyn - návrh - STL plynovodní síť na rozvojové ploše a její propojení se STL plynovody v ul. Romana Havelky, Stamicova a Slavíčkova. Teplo - Výkon stanoven pro vytápění a ohřev TUV. Lze napojit na Kotelnu K 12 Slavíčkova.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz