Hradec Králové - Pražské předměstí, Březhrad

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:11 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Plocha se nachází ve vzdálenosti cca 3,6 km jižně od centra města, ve středu komerční zóny "Hradubická" při výpadovce na Pardubice I/37 (Hradec Králové - Žďár nad Sázavou - Velká Bíteš).
Popis funkční náplně polohy: Lokalita je určena pro umístění významných, kapacitních i plošně náročných staveb a zařízení občanského vybavení městského a regionálního významu pro školství, kulturu, zdravotnictví, administrativu, obchod a služby, vědu a výzkum.
Popis stavu přípravy: Jedná se volnou plochu zatím nepřipravovanou k výstavbě evidovanou jako trvalý travní porost.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) vodovodních, kanalizačních řadů, OP elektrického vedení a plynovodů, k realizaci bude nutné vyjmutí některých parcel ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Hradec Králové, Územně analytické podklady ORP Hradec Králové - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Hradec Králové Kód ORP:5205
Obec: Hradec Králové Kód obce: 569810
Stavební úřad: Magistrát města Hradec Králové

Doprava

Silnice: Plocha je přímo napojena na komunikaci I/37 (Hradec Králové - Žďár nad Sázavou - Velká Bíteš), vzdáelnost od plánované D11 cca 2,5 km.
Železnice: Plocha je vzdálena od žst. Hradec Králové - hlavní nádraží cca 3,5 km a od žst. Opatovice nad Labem cca 2,5 km, obě leží na železniční trati 031 (Pardubice - Jaroměř).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Jaroměř - cca 17 km, veřejné mezinárodní letiště Pardubice - cca 20 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 40 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - možnost napojení ze stávajících vodovodních řadů u OC Tesco Březhrad nebo Makro Březhrad (ul. Rovná). kanalizace - napojení na kanalizační síť vedoucí k Makro Březhrad (ul. Rovná).
Zásobování energiemi: Elektřina - možnost napojení na stávající el.vedení 35kV, lokalitou prochází i VVN 110kV. Plyn - možnost napojení lokality na plynovod STL umístěný nad OC Tesco Březhrad. Teplo - lokalitou vede teplovod vedoucí podél komunikace I/37.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz