Velké Meziříčí - Hliniště

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:40 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojová plocha je situována při západní straně města Velké Meziříčí. Přiléhá až k kaskádě vodních ploch.
Popis funkční náplně polohy: Lokalita se skládá převážně z ploch bydlení (BR), část lokality cca 15% zaujímá plocha bydlení (BD).
Popis stavu přípravy: Ve východní části lokality se začíná s výstavbou.
Popis územních limitů: Lokální biokoridor územního systému ekologické stability při západním okraji rozvojové plochy, ochranné pásmo vedení elektřiny VN, ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodu.
Zdroj informací: Územní plán města Velké Meziříčí - r. 2009.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Kraj Vysočina Kód kraje: CZ063
ORP:Velké Meziříčí Kód ORP:6114
Obec: Velké Meziříčí Kód obce: 597007
Stavební úřad: Městský úřad velké Meziříčí

Doprava

Silnice: Těsně při severovýchodním okraji lokality prochází silnice II/602 na ní navazující místními komunikacemi (započatá výstavba) přímo zpřístupňují lokalitu. Dálnice D1 je vzdálena cca 500 m od severního okraje lokality.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice Velké Meziříčí zastávka je vzdálena cca 1,6 km - trať č. 252 (Křížanov - Studenec regionální dráha).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Křížanov (Aeroklub Křížanov, o.s.) vzdáleno cca 9,5 km.Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Brno - Tuřany (Letiště Brno a.s.) cca 56,5 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha Ruzyně (Letiště Praha, s.p.) cca 149 km.
Lodní doprava: Veřejný přístav Kolín ( Střední Labe - Mělník - Toušeň - Chvaletice) vzdálen cca 93,3 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - napojení na stávající vodovodní řád města v zastavěném území při východní hranici rozvojové plochy. Kanalizace - napojení na stávající kanalizační řád města v zastavěném území při východní hranici rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Elektřina - nadzemní vedení VN prochází východní částí rozvojové plochy. Plynovod: napojení na stávající el. a plyn. Sít města při východním okraji rozvojové plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz