Dostavba sídliště Zlín - Malenovice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:25,1 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha je situována cca 5 km od centra Zlína, v k.ú. Malenovice. Navazuje na stávající sídliště při silnici I/49, leží na rovinatém území zemědělsky intenzivně využívaném, bez přirozených prostorových vymezení.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je rozdělena na několik částí, hlavní funkcí má být bydlení v bytových a v rodinných domech. Okrajovou funkcí mají být komerční aktivity, sport a rekreace.
Popis stavu přípravy: Lokalita se v současné době nepřipravuje na popisované využití.
Popis územních limitů: Komplikované majetkové vztahy. Do okraje lokality částečně zasahuje ochranné pásmo nedalekého hřbitova.
Zdroj informací: Plocha je zahrnuta v ÚPD Zlína - 1998, dále je zahrnuta do samostatné územní studie

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Zlín Kód ORP:7213
Obec: Zlín Kód obce: 585068
Stavební úřad: Magistrát města Zlína

Doprava

Silnice: Lokalita je situována 2 km od silnice I/55 Olomouc - Uh. Hradiště - Rakousko (část R 55), po severní straně území prochází silnice I/49 Otrokovice - Valašská Polanka - Slovensko.
Železnice: Plocha je lokalizována v blízkosti železniční trati č. 331 Otrokovice - Zlín - Vizovice, železniční zastávka je ve vzdálenosti asi 300 m. Trať se v žel. stanici Otrokovice vzálené 3 km napojuje na trať č. 330 Přerov - Břeclav (Rakousko).
Letiště: Mezinárodní letiště Kunovice je vzdálené 25 km, mezinárodní letiště Brno - Tuřany 80 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost 12 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - Lokalitou je veden vodovodní řad DN500, který přivádí vodu do Zlína z ÚV Tlumačov do ČS Malenovice. Kanalizace - podél stávající zástavby panelových bytových domů, dále vedené na centrální ČOV Zlín.
Zásobování energiemi: Elektřina - vzdálenost VN 22kV 0,5 km. Plyn - podél komunikace I/49 vede STL plynovod DN200 s odbočkou v blízkosti lokality DN150. Teplo - rovnoběžně se silnicí I/49 vede teplovod z teplárny Otrokovice DN350.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz