Jihlava - OV

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:33 ha
Funkce využití plochy:komerční vybavenost
Popis geografické polohy: Plocha se nachází severozápadně od křížení silnic I/38 a II/602.
Popis funkční náplně polohy: Lokalitu tvoří plochy určené pro funkce vztahující se k občanské oblasti - občanská vybavenost v západní části dopravní vybavenost.
Popis stavu přípravy: Lokalita má nulové procento zastavěnosti. Dle ČÚZK - orná půda.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo silnice II.třídy.
Zdroj informací: Jihlava územní plán města, po zapracování změn č. 4 - r. 2007.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Kraj Vysočina Kód kraje: CZ063
ORP:Jihlava Kód ORP:6105
Obec: Jihlava Kód obce: 586846
Stavební úřad: Magistrát města Jihlavy

Doprava

Silnice: Rozvojová plocha se rozprostírá podél severní strany silnice II/602, východní okraj r.p. přiléhá k silnici I/38. Od dálnice D1 je lokalita vzdálena cca 7,5 km.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice - Jihlava - Staré Hory (trať č. 225 - Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí) se nachází cca 2 km od rozvojové plochy. Vlaková stanice Jihlava - město cca 2,5 km (trať č. 225 - Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Jihlava (Aeroklub Jihlava)vzdáleno cca 6,6 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Brno - Tuřany (Letiště Brno a.s.) cca 87,2 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha Ruzyně (Letiště Praha, s.p.) cca 121,7 km.
Lodní doprava: Veřejný přístav Kolín ( Střední Labe - Mělník - Toušeň - Chvaletice) vzdálen cca 74,5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - Kanalizace - napojení na stávající kanalizační řád města - centrální ČOV.
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení VN procházející lokalitou - určeno ke zrušení. VVN navrženo cca 200 m od západního okraje rozvojové plochy (OV).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz