Na kopci

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:50,7 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Plocha se nachází v jižní části města Jihlava. Navazuje na zastavěné území města. Rozprostírá se po obou stranách silnice I/38H.
Popis funkční náplně polohy: Jedná se o rozvojové plochy: občanská sféra - občanská vybavenost, funkční smíšené zóny - městského typu, výrobní sféra - drobná výroba, řemesla a služby.
Popis stavu přípravy: Lokalita má nulové procento zastavěnosti. Evidováno jako orná půda.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo silnice I/38, ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení VN, radioreléová trasa, ochranné pásmo archeologických nalezišť, bezpečnostní pásmo VTL plynovodu.
Zdroj informací: Jihlava územní plán města, po zapracování změny č. 4 - r. 2007.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Kraj Vysočina Kód kraje: CZ063
ORP:Jihlava Kód ORP:6105
Obec: Jihlava Kód obce: 586846
Stavební úřad: Magistrát města Jihlavy

Doprava

Silnice: Lokalita se nachází cca 500 m od silnice I/38. Dálnice D1 je od lokality vzdálena cca 8,5 km severně.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice - Jihlava - město cca 2,6 km (trať č. 225 - Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí). Vlaková stanice Jihlava (trať č. 240 - Brno - Jihlava) je vzdálena cca 3,8 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Jihlava (Aeroklub Jihlava)vzdáleno cca 3,7 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Brno - Tuřany (Letiště Brno a.s.) cca 86 km. Mezinárodní veřejné letiště s vnější hranicí Praha Ruzyně (Letiště Praha, s.p.) cca 124,7 km.
Lodní doprava: Veřejný přístav Kolín ( Střední Labe - Mělník - Toušeň - Chvaletice) vzdálen cca 77 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - napojení na stávající vodovodní řád města. Kanalizace - napojení na stávající kanalizační řád města.
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení VN procházející lokalitou navrženo k přeložení. Plyn - Lokalitou prochází vedení VTL plynovodu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz