Zlín - Pod lázněmi Kostelec

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:31,9 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Lokalita je situována v katastrálním území Kostelec (místní část Zlína vzdálenost cca 3,5 km od centra), na západním svahu a navazuje na stávající plochy sportovních a lázeňských areálů - Lázně Kostelec.
Popis funkční náplně polohy: Rozšíření stávající plochy golfového Hřiště u lázní Kostelec na 18 jamkové hřiště umožňující oficiální soutěže.
Popis stavu přípravy: Lokalita se v současné nepřipravuje pro stanovené využití. Plochy jsou dosud užívány jen pro zemědělské účely, jako louky.
Popis územních limitů: Do území zasahuje ochranné pásmo léčivého zdroje a zdroje minerálních vod. Lokalita se částečně nachází v aktivní záplavové zóně Fryštáckého potoka. Lokalitou prchází elektrické vedení VVN 110kV, trasa VTL plynovodu a elektrické vedení VN 22kV.
Zdroj informací: Změna č. 8 Územního plánu města Zlína - 2000

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Zlín Kód ORP:7213
Obec: Zlín Kód obce: 585068
Stavební úřad: Magistrát města Zlína

Doprava

Silnice: Nejbližší silnicí I. Třídy je silnice I /49 Otrokovice - Zlín - Valašská Polanka - Slovensko. Je vzdálená cca 4 km od lokality.
Železnice: Železniční stanice Zlín - Střed je vzdálená cca 4,5 km, leží na lokální trati č. 331 Vizovice - Zlín - Otrokovice. Ta se v Otrokovicích napojuje na celostátní trať č. 330 Přerov - Břeclav - (Rakousko).
Letiště: Mezinárodní letiště Kunovice je vzdálené cca 38 km, mezinárodní letiště Brno - Tuřany cca 94 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost cca 22 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - Po západním okraji lokality vede přívodní vodovodní řad DN500 do Zlína. Závlaha golf. hřiště navržena z Fryštáckého potoka. Kanalizace - pátěřní stoka splaškové kanalizace vede po severní hraně lokality z Kostelce.
Zásobování energiemi: Elektřina - Napříč severní částí lokality je vedena nadzemní trasa VVN 110kV. A po východní hranici nadzemní vedení VN 22kV. Plyn - po východní hranici lokality vede VTL plynovod.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz