České Budějovice - Za Stromovkou

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:72,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita je situována na západním okraji Českých Budějovic, mezi ulicí Branišovskou a městským parkem Stromovka, v sousedství Jihočeské univerzity.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena pro výstavbu bytových domů, rodinných domů, smíšené zástavby bytových domů s podnikatelskými aktivitami a individuálního bydlení v zahradách s pozemky min. 1500 m2 a min. podílem 70 % biologicky aktivních ploch.
Popis stavu přípravy: Větší část lokality je nezastavěna a využívána převážně k zemědělským účelům. V jihovýchodní části území již probíhá výstavba rodinných domů.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) silnice III. třídy, OP tepelného napaječe, OP vodovodu. Na jihovýchodní okraj lokality zasahuje území zvláštní povodně. Územní plán města navrhuje zpracování regulačních plánů, příp. územní studie pro jednotlivé funkční plochy lokality.
Zdroj informací: rozpracované Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - 2009, Územně analytické podklady ORP České Budějovice - 2008, Územní plán města České Budějovice.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
ORP:České Budějovice Kód ORP:3102
Obec: České Budějovice Kód obce: 544256
Stavební úřad: Magistrát města České Budějovice

Doprava

Silnice: Lokalita bude napojena na místní komunikace a na silnici III/14322. Je situována cca 1,5 km od silnice I/3 (E55) D1 - České Budějovice - Rakousko, cca 3 km od silnice I/20 Bečov nad Teplou - Plzeň - České Budějovice, cca 6 km od silnice I/34 České Budějovice - Havlíčkův Brod - Svitavy.
Železnice: V Českých Budějovicích se stýkají železniční tratě č. 190, 194, 196, 199, 220. Nejbližší žst. České Budějovice je vzdálena cca 4 km od lokality.
Letiště: Veřejné vnitrostátní (neveřejné mezinárodní) letiště České Budějovice - cca 6 km, mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - cca 165 km.
Lodní doprava: Vltavská vodní cesta Mělník - Praha - Slapy, nejbližší veřejný přístav Radotín - cca 140 km. Výhledově (po r. 2015) splavnění Slapy - České Budějovice s koncovým přístavem České Budějovice - cca 5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Pitná voda - zavedena do lokality v části, kde probíhá výstavba, lokalitou prochází skupinový vodovod; Kanalizace - zavedena do lokality v části, kde probíhá výstavba.
Zásobování energiemi: Elektřina - možnost napojení na vedení 22kV v bezprostřední blízkosti lokality, vzdušné vedení 22kV prochází do 0,5 km od lokality; Plyn - středotlaký plynovod přiveden do lokality v části, kde probíhá výstavba; Teplo - možnost napojení na teplovod v bezprostřední blízkosti lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz