Kudlov

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:32,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází asi 2 km jižně od Zlína v místní částí Kudlov. K. ú Kudlov. Rozprostírá se ve východní části sídla za stávající zástavbou. Skládá se ze dvou částí.
Popis funkční náplně polohy: Obě rozvojové části uvedené lokality jsou určeny pro individuální bydlení v rodinných domech.
Popis stavu přípravy: Většina z celkové rozlohy je v současnosti nezastavěná ani na ní neprobíhají přípravné práce. Zastavěny jsou cca 3 ha nesouvislou zástavbou.
Popis územních limitů: Lokalita je rozsáhlá a značně členitá. Některé pozemky se nacházejí ve vzdálenosti cca 50 m od okraje lesa.
Zdroj informací: Územní plán města Zlína - 1998.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
ORP:Zlín Kód ORP:7213
Obec: Zlín Kód obce: 585068
Stavební úřad: Magistrát města Zlína

Doprava

Silnice: Nejbližší silnicí I. třídy je silnice I /49 Otrokovice - Zlín - Valašská Polanka - Slovensko. Je vzdálená 2,5 km od lokality.
Železnice: Železniční stanice Zlín - Střed je vzdálená 2,5 km, leží na lokální trati č. 331 Vizovice - Zlín - Otrokovice. Ta se v Otrokovicích napojuje na celostátní trať č. 330 Přerov - Břeclav - (Rakousko).
Letiště: Mezinárodní letiště Kunovice je vzdálené 28 km, mezinárodní letiště Brno - Tuřany 100 km.
Lodní doprava: Morava - Baťův kanál pouze pro rekreační plavbu, nejbližší přístav Spytihněv - vzdálenost 21 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - k lokalitě jsou přivedeny vodovodní řady od stávající zástavby na západě a po téměř celém východním okraji plochy. Kanalizace - jednotná kanalizace je vedena podél hlavní komunikace, vzdálenost cca 100m.
Zásobování energiemi: Elektřina - nadzemní vedení NN je vedeno podél hlavní komunikace, vzdálenost cca 100 m. Plyn - STL plynovod vede podél hlavní komunikace, dostupnost cca 100 m. Přípojky jsou z části vedeny až do lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz